My Liantis

Vergunningen voor ondernemingen: waar moet je aan voldoen?

Als je een eigen zaak start, moet je soms ook bijkomende vergunningen en/of erkenningen hebben. Welke hangt af van jouw soort activiteit. Er is heel veel wetgeving en het is niet altijd gemakkelijk te weten welke vergunningen je nodig hebt. We helpen je op weg!

Wat zijn de meest voorkomende vergunningen voor ondernemingen?

  1. voedselvergunning: bij productie, verkoop, bewaren van voedsel. Dit gaat vrij ruim en geldt van zodra je actief bent in de voedselketen. Hieronder vallen dus ook tuinaannemers die grond bemesten waarop groenten worden geteeld, transporteurs die levende dieren vervoeren of bepaalde planten invoeren.
  2. machtiging ambulante handel: bij verkoop op openbare en privémarkten, straten, evenementen of huis aan huis.
  3. erkenning als aannemer: wanneer je als bouwaannemer wil deelnemen aan openbare aanbestedingen.
  4. UNISONO (SABAM/billijke vergoeding): wanneer je muziek afspeelt in je zaak, praktijk, wachtzaal, op je website ...
Voorbeeld Evie en Tim hebben een slagerszaak. Aangezien ze voedingswaren verkopen hebben ze een voedselvergunning nodig, maar dat is niet het enige. Wanneer ze met hun foodtruck de hort op gaan, moeten ze een machtiging ambulante handel kunnen voorleggen. En voor de muziek die speelt in hun slagerszaak betalen ze een vergoeding die UNISONO (SABAM) aan de muzikanten doorstort.
Vergunningen voor ondernemingen

Beroepskaart voor niet-Belgen

Als je geen onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en je wil in België als ondernemingshoofd, zaakvoerder of werkende vennoot een zelfstandige activiteit uitoefenen, dan heb je vooraf een beroepskaart nodig. Daarop staat vermeld wat voor activiteiten je uitvoert en voor welke onderneming.

  • Ben je in België gedomicilieerd of weet je niet zeker waar je je kaart moet aanvragen? Dan kan je terecht bij Liantis ondernemingsloket.
  • Ben je niet in België gedomicilieerd? Neem contact op met de Belgische ambassade of het consulaat en doe de aanvraag. Dat kost 140 euro.

Je kan je beroepskaart afhalen bij een erkend ondernemingsloket zoals Liantis. Wij zorgen dan ook ineens voor alle andere opstartformaliteiten of eventuele latere wijzigingen. Goed om weten: als de kaart is toegekend, moet je bijkomend 90 euro per geldig jaar betalen.

Sectorspecifieke vergunningen

In een aantal sectoren – zoals bijvoorbeeld horeca, de bouwsector of de ambulante handel – gelden specifieke vergunningsverplichtingen. Liantis ondernemingsloket bekijkt graag samen met jou of en welke vergunningen je nodig hebt om van start te kunnen gaan.

Vergunning ambulante handel of machtiging kermisactiviteiten

Zal je op markten, op openbaar domein of van huis tot huis producten of diensten verkopen? Dan heb je wellicht een machtiging voor ambulante handel ('leurkaart') nodig. Hetzelfde geldt wanneer je kermisattracties wil uitbaten. Beide vergunningen moet je verplicht bij een erkend ondernemingsloket zoals Liantis aanvragen.

Voedselvergunning

Zal je voedsel verhandelen (ook horeca, dierenvoeding, meststoffen…), opslaan, verpakken... dan heb je een vergunning nodig van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), voor elk van je vestigingseenheden. Er zijn drie soorten vergunningen: de registratie, toelating en erkenning. Voor elk soort activiteit is bepaald welke vergunning van toepassing is: je kantoor helpt je graag verder. 

Erkenning als aannemer

Ben je actief in de bouwsector en wil je meedingen naar openbare aanbestedingen? De bijhorende erkenning als aannemer kunnen wij ook voor je in orde brengen, tegen aparte tarieven. 

UNISONO (SABAM of billijke vergoeding)

Speel je muziek af in je zaak, wachtzaal of kantoorruimtes? Of gebruik je muziek voor je telefoonlijn? Dan moet je dat melden aan UNISONO. UNISONO verenigt de diensten van SABAM en de billijke vergoeding. Zij zorgen ervoor dat het bedrag voor de auteursrechten dat jij als ondernemer betaald hebt, bij de juiste kunstenaars terechtkomt. Deze bijdrage moet jaarlijks betaald worden. Je kan dat zelf regelen bij UNISONO. Ook Liantis kan deze administratieve formaliteiten voor jou in orde brengen.

Aanpassing statuten

Heb je een vennootschap en wijzigt er iets aan je statuten, dan kunnen wij zorgen voor tekstredactie en voor correcte publicatie in het Belgisch Staatsblad als dit onderhands (dus niet via de notaris) kan gebeuren. 

Gelegaliseerd uittreksel uit KBO

Heb je zakenpartners aan wie je een officieel bewijs moet voorleggen van inschrijving in de KBO, dan kan je bij ons een gelegaliseerd uittreksel aanvragen (met de nodige stempels).

Fytolicentie

Als je werkt met gewasbeschermingsmiddelen, heb je een verplicht certificaat, de zogenaamd fytolicentie, nodig. Als je als landbouwer, tuinbouwer of tuinaanlegger werkt, kunnen wij je helpen bij de aanvraag. 

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Naar de Starters GPS