My Liantis

Pensioen en zelfstandige activiteit

Wie na zijn pensioen nog een zelfstandige activiteit wil uitvoeren, kan dit. Bepaalde gepensioneerden moeten wel hun inkomsten beperken wanneer zij actief blijven na hun pensioen.

Kan ik als gepensioneerde een zelfstandige activiteit uitoefenen?

Je kan een pensioen perfect combineren met de (verdere) uitoefening van je zelfstandige activiteit. Om te weten hoe je je dient aan te sluiten en hoeveel sociale bijdragen je verschuldigd bent, is het belangrijk te weten welk soort pensioen je ontvangt. In bepaalde gevallen moet je je inkomsten beperken.

Voorbeeld Stephane werkte als osteopaat voor een voetbalvereniging en gaat op 65-jarige leeftijd met pensioen. Na zijn pensioen wil hij die activiteit zelfstandig voortzetten. Hij kan onbeperkt bijverdienen als zelfstandig osteopaat.
gepensioneerd zelfstandige

Inkomensgrenzen

Wanneer je een pensioen ontvangt en tegelijk een zelfstandige activiteit uitoefent, moet je in bepaalde gevallen je inkomsten beperken. Wie 65 jaar is, mag onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt. Ook wie jonger dan 65 jaar is, kan onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen.

Gepensioneerden jonger dan 65 jaar met een loopbaan die minder dan 45 jaar bedraagt, moeten de inkomsten uit hun zelfstandige activiteit beperken. Ook wie enkel een overlevingspensioen geniet, moet, ongeacht de leeftijd, zijn inkomsten beperken. Bovendien moet je huwelijkspartner zijn of haar inkomsten steeds beperken wanneer jij een gezinspensioen ontvangt. Kom de grensbedragen voor je partner te weten.

Voorbeeld Als Stephane een jaar eerder met pensioen was gegaan, dan had hij niet onmiddelijk van een onbeperkt inkomen kunnen genieten omdat hij ervoor een loopbaan van 40 jaar had en nog geen 65 jaar was. In dat scenario had hij de inkomensgrenzen (zie hieronder) moeten respecteren.

Bovendien moet je huwelijkspartner zijn of haar inkomsten steeds beperken wanneer jij een gezinspensioen ontvangt. Je dient volgende inkomensgrenzen te respecteren:

 

Tot 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag

  Enkel rustpensioen of rust- en overlevingspensioen Enkel overlevingspensioen
  Loopbaan < 45 jaar Loopbaan ≥ 45 jaar  
Zonder kinderen ten laste € 6.797 Geen beperking € 15.826
Met kinderen ten laste € 10.195 Geen beperking € 19.782

 

Vanaf 1 januari van het jaar van de 65ste verjaardag

  Enkel  overlevingspensioen of enkel echtscheidingspensioen (Ook) rustpensioen
Zonder kinderen ten laste € 19.632 Geen beperking
Met kinderen ten laste € 23.880 Geen beperking

 

Wat als je de inkomensgrens overschrijdt?

Als je inkomen de grens van de toegelaten activiteit gedurende een bepaald jaar overschrijdt, wordt het pensioen van dat jaar verminderd met het percentage van de overschrijding.

Voorbeeld Als je bedrijfsinkomsten het toegelaten grensbedrag met 34% overschrijden, wordt je pensioen van dat jaar met 34% verminderd.

Wanneer je partner in geval van het gezinspensioen de inkomensgrens overschrijdt, zal het gezinspensioen herleid worden tot het pensioen als alleenstaande, ongeacht het bedrag of percentage van de overschrijding.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als gepensioneerde?

Meestal betaal je 14,70% van je netto belastbaar beroepsinkomen aan sociale bijdragen. Bij bepaalde pensioenen is een hoger bijdragepercentage alsnog van toepassing.

Welke rechten bouw je op als actief gepensioneerde?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de gepensioneerde met pensioen en de zelfstandige op wettelijke pensioenleeftijd. Als je een pensioen ontvangt, bouw je geen sociale rechten meer op, ook al betaal je nog sociale bijdragen. Heb je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar neem je je pensioen nog niet op? Dan bouw je sociale rechten op indien je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige minstens 14.042,57 euro bedraagt.

Uitzonderingen

Buitenlands pensioen

Als je een buitenlands pensioen ontvangt, kan dit tot gevolg hebben dat je voor je zelfstandige activiteit in België kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep of als gepensioneerde. Neem contact op met Liantis voor advies op maat.

Zelfstandige activiteit tijdens brugpensioen

Een brugpensioen is eigenlijk een werkloosheidsuitkering betaald via je vakbond of hulpkas, aangevuld met een bijdrage van je werkgever. Deze uitkering kan je in de regel niet cumuleren met de uitoefening van een zelfstandige activiteit tenzij de RVA hier toestemming voor geeft, wat op zich slechts zeer uitzonderlijk gebeurt. Voor de aansluiting en sociale bijdragen, moet je rekening houden met de gewone regels hoofdberoep en bijberoep.

Pensioen en onbezoldigd mandaat

Indien je bestuursmandaat onbezoldigd is en je verder geen operationele of commerciële activiteiten uitoefent binnen je vennootschap, hoef je als gepensioneerde in de meeste gevallen niet langer aangesloten te blijven. Is je bestuurdersmandaat onbezoldigd maar ben je de enige zaakvoerder van een vennootschap? Dan moet je doorgaans wel aangesloten blijven.

Vul onze gratis Starters GPS in en ontvang een gepersonaliseerd stappenplan voor een snelle en correcte opstart.

Naar de Starters GPS