0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Persoonlijke medische vragenlijst jobstudent ZOL

 

 

 

 

Beste jobstudent 

Vooraleer je aan de slag kan in je vakantiejob, zal de arbeidsarts beoordelen of er hiervoor geen medische belemmeringen zijn.    Het is essentieel om dit te doen vooraleer je aan het werk gaat als jobstudent in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Aan de hand van de door jou ingevulde vragenlijst zal de arbeidsarts reeds een eerste beoordeling kunnen doen van jouw gezondheidstoestand in correlatie met de blootstellingsgegevens en de vereisten vermeld op de "werkpostfiche" van jouw toekomstige arbeidspost.  

Als de arbeidsarts oordeelt dat nog een bijkomend onderzoek nodig is (onduidelijkheden over jouw gezondheidstoestand en/of de noodzaak je te informeren hoe je bepaalde potentiële gevaren op de werkplek kan voorkomen), dan krijg je een uitnodiging voor een consult.   Breng op dat moment alle medische documenten die je in je bezit hebt, mee.

Hartelijk dank om deze vragenlijst zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Jouw antwoorden worden enkel gebruikt in het kader van het gezondheidstoezicht.

In deze vragenlijst kunnen ook jouw vaccinatiegegevens bevraagd worden, zorg er daarom voor dat je deze bij de hand hebt.  

Je kan je vaccinatiegegevens verkrijgen via jouw huisarts of je kan zelf online raadplegen welke vaccinaties je al gekregen hebt.   Je kan de datum, naam en dosis van de vaccinatie nagaan en zien tegen welke ziekte je werd gevaccineerd via https://www.myhealthviewer.be/#/login

Alvast veel succes toegewenst met je vakantiejob!

Het doel van deze vragenlijst is jouw gezondheid in kaart te brengen om op een gerichte manier gezondheidsbevorderende acties te kunnen ondernemen.   Deze vragenlijst wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Liantis externe dienst voor preventie en bescherming op het werk staat borg voor een vertrouwelijke verwerking van de gegevens en het behoud van het medisch beroepsgeheim.