My Liantis

FIT: maak werk van een duurzaam gezondheidsbeleid

Investeren in de gezondheid van je medewerkers rendeert. Je creëert een positieve dynamiek en zorgt voor gelukkige en geëngageerde werknemers. Bovendien is een gezonde bedrijfscultuur dé sleutel in jouw strijd tegen absenteïsme.

Nulmeting

Om draagvlak binnen je organisatie te creëren, brengen we eerst de beginsituatie in kaart. Hiervoor doen we een beroep op gegevens uit medische onderzoeken en/of een bevraging naar het gedrag, de gewoontes en de behoeften van je medewerkers op het vlak van mentale en fysieke gezondheid. We gebruiken een gezondheidsscan als nulmeting.

Uitrol beleid

Eenmaal de beginsituatie in kaart gebracht, rollen we samen je gezondheidsbeleid uit. We zetten acties op touw die zich toespitsen op verschillende thema’s:

  • Goed bewegen
  • Goed eten
  • Goed slapen
  • Goed werken

Om je medewerkers echt te betrekken in het verhaal, is goede communicatie cruciaal. Enkele enthousiaste werknemers kunnen als ambassadeurs van het project een inspiratiebron zijn voor degenen die net dat extra duwtje in de rug nodig hebben.

Evaluatie

Na de uitrol is het de bedoeling om dit beleid te evalueren en in de organisatie te verankeren. We gaan de vooruitgang van je medewerkers na aan de hand van concrete cijfers en bieden advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van een langetermijnvisie op jouw gezondheidsbeleid.

Ontdek zelf hoe wij je kunnen helpen

Heb je een specifieke vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze experten stippelen graag een traject op jouw maat uit!