My Liantis

Dit betekent de nieuwe cao voor jou (PC 149.04)

Coronapremie: basispremie van 250 euro en variabele premie van maximaal 100 euro

Onafhankelijk van de bedrijfswinst moet je verplicht een basispremie van 250 euro toekennen. Bovendien moeten bedrijven die in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaalden, een bijkomende premie van 100 euro toekennen.

Voor wie?

Elke werknemer die op 15 november 2021 in dienst is, heeft recht op deze premie en dit pro rata zijn/haar tewerkstellingsbreuk tijdens 2021. Minstens 60 dagen prestaties geven recht op een volledige premie (250 euro + eventueel 100 euro bij positieve bedrijfswinst). 

Pro rata voor de arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve prestaties:

  • Indien minstens 15 dagen effectieve prestaties: 25%
  • Indien minstens 30 dagen effectieve prestaties: 50%
  • Indien minstens 45 dagen effectieve prestaties: 75%

Voor arbeiders die deeltijds werken, wordt de premie pro rata berekend.

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitgereikt in de vorm van consumptiecheques. 

Welke actie moet je ondernemen? 

Deel je klantenadviseur ten laatste op 7 december 2021 mee of je de coronapremie al dan niet toekent. Dat kan via onderstaand invulformulier.  

Deze deadline is belangrijk! Wij zullen de coronapremie enkel berekenen als we van je een antwoord ontvangen. Na die datum kunnen wij niet garanderen dat wij de coronapremie nog op tijd kunnen verwerken. Als de cheques niet tijdig worden toegekend, loop je het risico dat ze als gewoon loon worden beschouwd waarop volledige sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn!  

Heb je nog vragen?

Weet dat je voor meer informatie over jouw sector altijd terechtkan op ons online platform My Liantis. Je kan ook altijd contact opnemen met jouw vertrouwde klantenadviseur.

Besteltermijn consumptiecheques afgesloten

Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog nieuwe consumptiecheques te bestellen.