Statuut of zaak wijzigen

De start van een nieuw hoofdstuk in je leven als ondernemer.

De zaken gaan goed en je denkt aan uitbreiden? Je wil je zelfstandige activiteit onderbrengen in een vennootschap of stoppen met een loontrekkende activiteit? Of misschien ken je wat tegenslag, word je ziek of wil je je zelfstandige activiteit stopzetten? Voor advies en begeleiding bij alle wijzigingen aan je statuut of zaak kan je terecht bij Liantis.

Statuut wijzigen

Ben je zelfstandige in bijberoep dan betaal je in de meeste gevallen een lagere sociale bijdrage dan een zelfstandige in hoofdberoep. Ook je sociale rechten wijzigen wanneer je van het ene statuut overstapt naar het andere.

Van bijberoep naar hoofdberoep

Je zette je eerste stappen als ondernemer in bijberoep. Nu is het moment aangebroken dat je 110% voor je eigen zaak wil gaan. Vastberaden kies je voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Wat betekent dat voor jou? Waarmee moet je allemaal rekening houden? We zetten alle zaken op een rijtje die zullen veranderen wanneer je volledig je eigen baas wordt.

Lees meer

Van hoofdberoep naar bijberoep

Je hebt een eigen zaak, maar besluit om daarnaast ook in loondienst of als ambtenaar aan de slag te gaan. Dit kan met zich meebrengen dat je niet langer zelfstandige in hoofdberoep, maar voortaan zelfstandige in bijberoep bent. Daarom hou je best met een aantal concrete zaken rekening.

Lees meer

 

Ondernemingsvorm wijzigen

Je reis als ondernemer is even spannend als onvoorspelbaar. Zaken die belangrijk waren bij je opstart, kunnen een jaar later plots triviaal lijken. Zo kan het ook zijn dat de ondernemingsvorm waar je aanvankelijk voor koos vandaag niet langer beantwoordt aan de noden van jouw zaak. Liantis ondernemingsloket helpt je bij deze denkoefening en begeleidt je indien je ervoor kiest om je ondernemingsvorm te wijzigen.

Van eenmanszaak naar vennootschap

Bij de overstap van een eenmanszaak naar een vennootschap verandert er voor jou als ondernemer eigenlijk niks. Je aansluiting als zelfstandige blijft doorlopen. Wel mag je niet vergeten dat elke vennootschap ook moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijgevolg een jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschuldigd is.

Lees meer

Individuele coaching voor ondernemers

Nood aan een helpende hand bij de vele keuzes waar je als zelfstandig ondernemer voor komt te staan? Dan is een individueel coachingstraject via Liantis ongetwijfeld iets voor jou!

Lees meer

Start 45+: coaching voor voor 45+'ers die zelfstandig worden

Het prestarterstraject Start 45+ bereidt 45-plussers voor op een succesvolle start als ondernemer. Dankzij de transitiepremie van de Vlaamse overheid kan je hierbij op een welkom financieel duwtje in de rug rekenen.

Lees meer

Stopzetten zelfstandige activiteit

Zet je een punt achter je loopbaan als zelfstandige, dan zorg je er best voor dat je sociale rechten – zoals je ziekteverzekering, kinderbijslag of pensioen – gevrijwaard blijven. Daarnaast ben je aan een aantal administratieve verplichtingen gebonden die verschillen naargelang je een eenmanszaak of een vennootschap stopzet.

Stopzetting eenmanszaak

Van je schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen tot de stopzetting en regularisatie van je btw-toestand: Liantis ondernemingsloket helpt je om in schoonheid een slot te breien aan je eenmanszaak.

Lees meer

Ontbinding en vereffening vennootschap

Is de ontbinding van je vennootschap een vrijwillige ontbinding, een gerechtelijke ontbinding of een ontbinding van rechtswege? Dat bepaalt namelijk in belangrijke mate welke stappen je dient te ondernemen om je zaak te ontbinden en te vereffenen.

Lees meer

Bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername

Wanneer een onderneming van eigenaar verandert, komt daar heel wat bij kijken. Liantis begeleidt je in dit proces en biedt concrete ondersteuning, zowel voor overnemers als voor overlaters.

Lees meer

De voortgezette verzekering: blijf sociaal verzekerd na de stopzetting van je zelfstandige activiteit

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten en na de stopzetting geen sociaal statuut meer hebben, kunnen een beroep doen op de voortgezette verzekering om sociaal verzekerd te blijven.

Lees meer

Jouw statuut of zaak wijzigen?

Dat doe je eenvoudig via het online ondernemingsloket!

Wijzig je statuut of zaak