My Liantis

Welzijn op het werk

Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, zijn een troef voor iedere werkgever. En die wil je dan ook beschermen tegen alle mogelijke risico’s op de werkvloer. De wet legt heel wat verplichtingen op omtrent welzijn op het werk. Meer bepaald omtrent preventie, gezondheid en veiligheid. Liantis toont je hoe je die verplichtingen omzet in investeringen die écht renderen.

Welzijn op het werk illustratie

Preventie

Risico’s in je onderneming beheersen is een kwestie van analyse en van gestructureerd beleid. Voor sommige taken kan je op je eigen mensen vertrouwen, voor andere schakel je beter de hulp in van experten buiten je organisatie. Preventie is een veelzijdige uitdaging, die je het best met een multidisciplinaire aanpak het hoofd biedt. We bekijken voor jou hoe je de risico’s kan aanpakken aan de hand van het dynamisch risicobeheersingssysteem. Verder krijg je een verhelderende uitleg over de rol van de preventieadviseur, van de interne en de externe preventiedienst en van een comité voor preventie en bescherming op het werk.

Leer alles over

Alles lezen

Welzijn op het werk illustratie

Gezondheid

Aandacht besteden aan de fysieke en psychologische gezondheid van je medewerkers wordt steeds belangrijker. Zet je als onderneming bijvoorbeeld in op psychosociaal welzijn of ergonomie, dan creëer je winst op meerdere gebieden: je werknemers voelen zich beter, de werksfeer gaat erop vooruit en zelf krijg je minder af te rekenen met absenteïsme. We helpen je om de aspecten en technieken op vlak van gezondheid te doorgronden en toe te passen.

Leer alles over

Alles lezen

Wettelijke verplichtingen omzetten in een welzijnsbeleid dat rendeert? Ontdek hoe Liantis jou hierin kan ondersteunen!

Lees meer