My Liantis

Schadelijke stoffen en omgevingsfactoren op het werk

Asbest, chemische en biologische agentia, maar ook lawaai, licht, geluid of trillingen… Medewerkers kunnen op hun werkplek in contact komen met diverse risico’s. Liantis helpt je met de risicoanalyse en het nemen van (preventieve) maatregelen.

Opleiding asbest verwijderen volgens de eenvoudige handeling

Medewerkers kunnen op hun werkplek worden blootgesteld aan diverse risico’s. Gevaarlijke stoffen zoals asbest en chemische agentia zijn schadelijk voor de gezondheid. Vaak weet je dat die stoffen voorkomen in je bedrijf, soms komt het pas bij de risicoanalyse aan het licht.

Ook omgevingsfactoren kunnen een bedreiging vormen voor het welzijn van je medewerkers. Factoren zoals lawaai, licht, geluid en trillingen kunnen bij een bepaalde intensiteit tot gezondheidsklachten leiden.

Aan jou als werkgever de taak om een risicoanalyse uit te voeren en de gevaren in kaart te brengen. Vervolgens moet je (preventieve) maatregelen nemen om je medewerkers te beschermen. Liantis’s externe dienst voor preventie en bescherming op het werk helpt je hierbij.

Chemische Agentia

Chemische agentia vormen een risico voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers. Het zijn gevaarlijke werkzame stoffen waartegen je je medewerkers moet beschermen met preventieve maatregelen en werkinstructies. Liantis ondersteunt je bij de risicoanalyse en het implementeren van maatregelen.

Lees meer

Asbest

Asbestvezels zijn bij inademing gevaarlijk voor de gezondheid. Maar asbest komt nog veel voor. Hoe bescherm je als werkgever je medewerkers tegen de risico’s van asbest? Hoe maak je een asbestinventaris en een beheersprogramma? Liantis biedt opleidingen en praktische ondersteuning.

Lees meer

Biologische agentia

Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten zijn biologische agentia. Ze vormen een risico voor de gezondheid van je medewerkers. Je bent verplicht je medewerkers te beschermen via preventieve maatregelen. Liantis ondersteunt je hierbij en organiseert het gezondheidstoezicht en (verplichte) vaccinaties.

Lees meer

Temperatuur op de werkvloer

Het weer heb je als werkgever niet in de hand. Je werkplek kan door de weersomstandigheden te warm of te koud worden en dat houdt specifieke risico’s in voor je medewerkers. Welke maatregelen kan je daarvoor nemen?

Lees meer

Buitenwerk

Buitenwerkers krijgen bij het uitoefenen van hun taken te maken met de meest diverse weersomstandigheden. Gaande van regen, hagel of sneeuw over wind en luchtvochtigheid tot extreme koude en loden hitte. Liantis wijst je de weg naar een reeks van gepaste ingrepen.

Lees meer

Lawaai en trillingen op de werkvloer

Wanneer medewerkers te maken krijgen met te veel geluid op de werkvloer, kan dit hun gehoor tijdelijk of blijvend beschadigen. Wat zijn de risico’s en welke maatregelen kan je als werkgever nemen om schade te voorkomen?

Lees meer

Verlichting op de werkvloer

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. Daarbij gaat het zowel om verlichting die helpt om taken uit te voeren als om bijvoorbeeld noodverlichting. Liantis kan je ondersteunen bij de risicoanalyse en beschikt over de nodige expertise en apparatuur voor de evaluatie en meting van verlichting en luminantieverhoudingen.

Lees meer

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek hoe Liantis jou kan helpen om veilig te werken!

Lees meer