My Liantis

Aanwerven personeel: van eerste contact tot eerste contract

De beslissing is genomen: je gaat op zoek naar een nieuwe medewerker. Maar waar vind je een goede versterking voor je team? En wat moet je allemaal regelen bij het aanwerven van personeel? Welke vorm van tewerkstelling is het meest geschikt en wat kost zo’n medewerker eigenlijk? We brengen de antwoorden voor je samen.

Rekrutering

Als werkgever wil je de juiste medewerker op de juiste plek. Liantis helpt je met het werven en selecteren van de kandidaat die het best past bij jouw bedrijf en de vacante functie.

We begeleiden je in het volledige traject of enkel bij de stappen waarbij je ondersteuning wenst. Liantis helpt je bij het vinden en verbinden van je ideale medewerker.

Lees meer

Verplichtingen bij een eerste aanwerving

Een medewerker in dienst nemen, brengt heel wat administratieve verplichtingen met zich mee. Om zeker te zijn dat je niets over het hoofd ziet, zetten we alles voor je op een rij. Van de Dimona-aangifte tot het arbeidsreglement.

Lees meer

Hoeveel kost een werknemer mij?

Wanneer je personeel aanwerft, komt er meer bij kijken dan enkel het brutoloon. Werknemers aanwerven, brengt verschillende kosten met zich mee. Liantis laat je zien welke directe en indirecte kosten gemoeid zijn met de aanwerving en geeft je inzicht in de belangrijkste elementen van jouw loonkost.

Lees meer

Doelgroepverminderingen

Nieuwe medewerker? Misschien kom je wel in aanmerking voor een korting op de sociale zekerheidsbijdragen. De overheid heeft een financiële stimulans ingesteld voor het aanwerven en behouden van jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden. Deze doelgroepverminderingen houden in dat je RSZ-voordelen geniet wanneer je medewerkers uit specifieke doelgroepen aanwerft.

Lees meer

Tijdelijke tewerkstelling

Soms heb je enkel tijdelijk extra handen nodig. Dit regel je via een tijdelijke tewerkstelling. Onder deze noemer vallen diverse types contracten. Denk aan contracten van bepaalde duur, uitzendcontracten, seizoenswerk, oproepcontracten of vakantiewerk. We informeren  je over de voorwaarden rond tijdelijke tewerkstellingen.

Lees meer

Eerste medewerker aanwerven? Liantis sociaal secretariaat begeleidt je van a tot z!

Neem contact op