My Liantis

Aanwerven personeel: van eerste contact tot eerste contract

De beslissing is genomen: je gaat op zoek naar een nieuwe medewerker. Maar waar vind je een goede versterking voor je team? En wat moet je allemaal regelen bij het aanwerven van personeel? Welke vorm van tewerkstelling is het meest geschikt en wat kost zo’n medewerker eigenlijk? We brengen de antwoorden voor je samen.

Rekruteren

Als werkgever wil je de juiste medewerker op de juiste plek. Liantis helpt je met het werven en selecteren van de kandidaat die het best past bij jouw bedrijf en de vacante functie.We begeleiden je in het volledige traject of enkel bij de stappen waarbij je ondersteuning wenst.

Lees meer

Verplichtingen bij een eerste aanwerving

Een medewerker in dienst nemen, brengt heel wat administratieve verplichtingen met zich mee. Om zeker te zijn dat je niets over het hoofd ziet, zetten we alles voor je op een rij. Van de Dimona-aangifte tot het arbeidsreglement.

Lees meer

Hoeveel kost een werknemer mij?

Wanneer je personeel aanwerft, komt er meer bij kijken dan enkel het brutoloon. Werknemers aanwerven, brengt verschillende kosten met zich mee. Liantis laat je zien welke directe en indirecte kosten gemoeid zijn met een aanwerving en geeft je inzicht in de belangrijkste elementen van jouw loonkost.

Lees meer

Doelgroepverminderingen

Nieuwe medewerker? Misschien kom je wel in aanmerking voor een korting op de sociale zekerheidsbijdragen. De overheid heeft een financiële stimulans ingesteld voor het aanwerven en behouden van jongeren, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, mentoren en langdurig werkzoekenden. Deze doelgroepverminderingen houden in dat je RSZ-voordelen geniet wanneer je medewerkers uit specifieke doelgroepen aanwerft.

Lees meer

Arbeidsovereenkomsten

Neem je iemand tijdelijk in dienst of voor onbepaalde duur? Zal je medewerker voltijds werken? Er zijn heel wat verschillende soorten arbeidscontracten.

Lees meer

Overweeg een polis sociale rechtsbijstand

Word je werkgever, dan krijg je heel wat verantwoordelijkheid én verplichtingen. Met een socialerechtsbijstandsverzekering dek je je in tegen kosten die kunnen voortkomen uit conflicten in het kader van een arbeidsrelatie. De verzekering is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden.

Lees meer

Een buitenlandse medewerker aanwerven

Om bepaalde vacatures in te vullen kun je als werkgever een beroep doen op buitenlandse kandidaten. Als dit kandidaten zijn uit niet EU-landen, moet je daarbij enkele formaliteiten inzake tewerkstellings- en verblijfstoelating in orde brengen.

Lees meer

Eerste medewerker aanwerven? Liantis sociaal secretariaat begeleidt je van a tot z!

Neem contact op