My Liantis

Preventieadviseurs: sleutelfiguren in je welzijnsbeleid

De interne preventieadviseur in je onderneming analyseert risico’s en adviseert over preventieve maatregelen. Het is de sleutelfiguur op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Hoe ziet zijn of haar missie eruit?

preventieadviseur

Preventieadviseur en de welzijnswet

Een intern preventieadviseur (IPA) adviseert over het welzijnsbeleid en helpt werkgevers, leidinggevenden en medewerkers bij het toepassen van de welzijnswet. Een werknemer kan pas optreden als IPA als hij wettelijk is aangesteld als IPA. Daarvoor is onder andere instemming van de werknemers vereist.

Concreet houdt een preventieadviseur zich bezig met risico’s analyseren en preventiemaatregelen ontwikkelen om die risico’s te voorkomen. Uiteraard zijn risico’s nooit helemaal uit te sluiten. Daarom zorgt een preventieadviseur ook voor maatregelen om mogelijke schade te voorkomen en te beperken. Deze risico’s spelen op het vlak van veiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie en arbeidshygiëne.

De taken van een interne preventieadviseur

De preventieadviseur heeft een zeer uiteenlopend takenpakket waarvoor een breed kennispalet nodig is. De interne preventieadviseur is gespecialiseerd in arbeidsveiligheid. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor mensen van de externe dienst die instaan voor psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde.

Als werkgever moet je aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zodra je één werknemer in dienst hebt. De externe dienst vormt voor de interne preventieadviseur een partner in het opzetten van het welzijnsbeleid in de onderneming.

Preventieadviseur in verschillende niveaus

De opleidingen die preventieadviseurs moeten volgen, zijn ingedeeld in twee niveaus. De aanwezige risico’s in je bedrijf en het aantal medewerkers bepalen welk niveau vereist is als opleiding.

Bedrijven worden ingedeeld in groep A, B, C of D. Voor bedrijven in groep C en D volstaat een basiskennis, in de volksmond ook wel niveau 3 genoemd. Om aan te tonen dat je over voldoende basiskennis beschikt, is de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 ideaal om dit aan te tonen, maar niet wettelijk verplicht.

In bedrijven met meer risico’s en veel medewerkers is een aanvullende opleiding op niveau 2 (B-bedrijven) vereist en soms zelfs niveau 1 (A-bedrijven). Daarnaast moet elke interne preventieadviseur zich continu bijscholen.

Preventieadviseur niveau 3

Ben je werkgever in een organisatie met minder dan twintig werknemers, dan behoort je organisatie tot groep D en mag je zelf optreden als interne preventieadviseur. Je moet dan beschikken over basiskennis, maar een opleiding is niet verplicht. De opleiding preventieadviseur niveau 3 is echter erg handig om aan te tonen dat je over de basiskennis beschikt. En daarnaast doe je nuttige kennis, vaardigheden én contacten op.

Ook voor bedrijven uit categorie C is de basisopleiding niveau 3 niet verplicht maar wel aangewezen.

Preventieadviseur niveau 2

Voor bedrijven uit categorie B staat een preventieadviseur niveau 2 aan het hoofd van de interne dienst. De andere interne preventieadviseurs beschikken ten minste over basiskennis.

Preventieadviseur niveau 1

Voor bedrijven uit categorie A staat een preventieadviseur niveau 1 aan het hoofd van de interne dienst. Andere IPA’s beschikken ten minste over een niveau 2.

Opleiding preventieadviseur

Wil je (of moet je) een opleiding volgen tot preventieadviseur? Of heb je als preventieadviseur een aanvullende opleiding of nascholing nodig? Neem dan zeker een kijkje in ons opleidingsaanbod.

Hiërarchische lijn

De preventieadviseur werkt veel samen met de hiërarchische lijn. De leidinggevenden moeten de IPA informeren over welzijnskwesties binnen hun team en hem vragen om advies omtrent het welzijn van hun medewerkers. De interne preventieadviseur adviseert leidinggevenden bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid en welzijn binnen hun teams.

Daarnaast werkt de IPA mee aan de identificatie van de gevaren. Hij geeft advies over de vastgestelde risico’s en doet voorstellen voor mogelijke (preventieve) maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met de leidinggevenden. Zij kennen de werkprocessen immers het best en moeten hun medewerkers weer aansturen op dit vlak.

Ook in het uitwerken van een welzijnsbeleid moet de IPA rekening houden met de hiërarchische lijn. Hij zal leidinggevenden bijvoorbeeld voldoende willen opleiden zodat zij een stabiele veiligheidscultuur kunnen creëren in het bedrijf. De IPA geeft namelijk alleen advies over en sturing aan het welzijnsbeleid, het zijn de leidinggevenden die het dagelijks moeten waarmaken op de werkvloer.

Nood aan ondersteuning door een EDPBW? Liantis helpt je graag verder! 

Aansluiten