Starters GPS

 1. Introductie
 2. Starten
 3. Vorm
 4. Statuut
 5. Beroepskeuze
 6. Startdatum
 7. Persoonlijk
 8. Stappenplan

Introductie

De gratis Starters GPS invullen neemt ongeveer 2 minuten in beslag. Na het invullen van de Starters GPS, bekom je:

 • Een gepersonaliseerd stappenplan voor een correcte opstart
 • Een overzicht van de te vervullen startersformaliteiten
 • Een overzicht van mogelijke steunmaatregelen die voor jou van toepassing zijn
 • Advies rond jouw sociale zekerheid en aanvullende verzekeringen
 • Concrete tips rond boekhouding en fiscaliteit
Starten

1.Starten

Ik wil starten

...als zelfstandige met een eigen onderneming

Je richt zelf een onderneming op als natuurlijk persoon of onder de vorm van een vennootschap.

...binnen een bestaande vennootschap

Je neemt een bestaande vennootschap over, of treedt erin toe, in plaats van een volledige nieuwe zaak te starten.

...als helper

Je helpt een andere zelfstandige zonder werknemer voor deze activiteit te zijn, zoals bijvoorbeeld een vader die zijn zoon helpt.

2.Vorm

Ik start als zelfstandige met een eigen onderneming

In eigen naam

Je start je onderneming als natuurlijk persoon, zonder dat je hiervoor een vennootschap (BV…) opricht.

Onder vorm van een vennootschap

Je kiest ervoor je onderneming op te starten onder de juridische vorm van een vennootschap (VOF, BV…).

Nog niet beslist

Je weet nog niet onder welke vorm je je eigen zaak opstart.

2.Vorm

Ik wil starten binnen een bestaande vennootschap

Als mandataris

Je bent de vertegenwoordiger van de vennootschap en zorgt voor het dagelijkse of algemene bestuur.

Als zelfstandig werkend vennoot

Je neemt aandelen in de vennootschap en voert er een uitvoerende taak uit (eventueel samen met een taak als mandataris).

2.Vorm

Ik wil starten als zelfstandig helper

Als zelfstandig helper

Je helpt een andere zelfstandige die niet je echtgeno(o)t(e) of wettig samenwonende partner is.

Als medewerkende echtgeno(o)t(e)

Je helpt je echtgeno(o)t(e) of je wettig samenwonende partner.

Vorige stap

3.Statuut

Ik start als

...in hoofdberoep

Je hebt geen, of zeer beperkte andere beroepsactiviteiten.

...in bijberoep

Naast een activiteit als zelfstandig helper ben je nog minstens halftijdse loontrekkend.

...als actief gepensioneerde

Je bent gepensioneerd en helpt daarnaast een andere zelfstandige ondernemer in België.

Nog niet beslist

Je weet nog niet onder welke statuut je je eigen zaak opstart.

Vorige stap

4.Beroepskeuze

Ik zal de volgende activiteit uitvoeren

Vorige stap Volgende stap

5.Startdatum

Mijn startdatum

Vorige stap Volgende stap

6.Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens

Door op 'ga naar mijn stappenplan' te klikken geef je ons jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken en jou te contacteren. Je kunt je op elk moment uitschrijven. Meer info vind je in ons privacybeleid.
Vorige stap

8.Stappenplan

Stappenplan content here