Welke indexatie mag je in jouw sector verwachten?

Het Federaal Planbureau maakt elke maand - behalve in augustus - nieuwe voorspellingen bekend rond de overschrijding van de spilindex. Hierdoor stijgen ook de lonen. In onderstaand overzicht* bieden we je graag per sector een overzicht van deze voorspellingen en wat dit dan concreet, procentueel betekent voor de lonen.  

Belangrijk: deze tabel passen we maandelijks aan. De laatste update dateert van 6 februari 2024. 

Bekijk hier de indexprognoses

* Deze cijfers zijn louter een inschatting op basis van de huidige voorspellingen van het Federaal Planbureau. De effectieve indexering kan nooit op voorhand bepaald worden: deze cijfers zijn dus enkel indicatief. Alle loonwijzigingen vinden enkel plaats op basis van de definitieve indexcijfers, niet op basis van deze voorspellingen.


Liantis kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze cijfers.