Payroll: verloning in jouw bedrijf

Adequaat verlonen van werknemers is meer dan enkel een loonstrookje aan het eind van de maand. Naast de loonberekening zijn ook extralegale voordelen, een gewaarborgd loon en gezinsbijslag van tel. Liantis ondersteunt je bij de verplichtingen én bij het maken van de juiste keuzes.

Loonberekening

Op welk loon hebben mijn medewerkers recht? Een belangrijke vraag die een correct antwoord verdient. Naast de vrijheid die je als werkgever hebt, kunnen een aantal geldende sectorbarema’s en benchmarks je een eind in de goede richting helpen. Liantis helpt je op weg naar een correcte loonberekening.

Lees meer

Bruto nettocalculator

De theorie van loonberekening is essentieel, maar zorgt er ook voor dat elke situatie anders is. Elementen als het beroep en de burgerlijke staat van de werknemer, het inkomen van de echtegeno(o)t(e), de personen ten laste, fietsvergoeding, groepsverzekering, firmawagen … spelen immers een rol. Om vlot omzettingen te maken van netto naar bruto en omgekeerd ontwikkelde Liantis een calculator.

Lees meer

Optimaal belonen: een strategisch verloningsbeleid

Maak als werkgever een succes van je aanwervingen, ook op lange termijn, door je verloningsbeleid slim aan de noden van je bedrijf aan te passen. Want een verloningsbeleid is een pak veelzijdiger dan je werknemers telkens meer bruto te betalen.

 

Lees meer

Vrijstelling op doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Zowel werkgevers als werknemers kunnen een vrijstelling op bedrijfsvoorheffing of de doorstorting genieten. Ontdek welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Lees meer

Hoeveel kost een werknemer?

Wanneer je van plan bent om iemand aan te werven of dat net hebt gedaan, dan is het goed om even stil te staan bij de totale kost van die aanwerving. Want het loon van je werknemer is één, maar daar komen nog heel wat andere zaken bij. Tegelijkertijd kom je misschien wel in aanmerking voor voordelige steunmaatregelen van de overheid. Welke elementen hebben invloed op de totaalprijs en hoe voorkom je onderschatting?

Lees meer

Extralegale voordelen

Een belangrijk deel van het loon in heel wat bedrijven bestaat uit extralegale voordelen; extra tegemoetkomingen bovenop het loon van de medewerker. De bekendste voorbeelden zijn een bedrijfswagen, een smartphone en een laptop. Deze 'employee benefits' zijn fiscaal voordeliger dan een bruto-loonsverhoging. Liantis helpt je graag om je personeel zo te motiveren.

Lees meer

Gewaarborgd loon

Gewaarborgd loon is het loon dat je medewerker ontvangt indien hij door ziekte of een ongeval niet kan komen werken. Afhankelijk van de situatie komt dit loon ten laste van jou als werkgever of van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Liantis informeert je over de voorwaarden, duur en bedragen van het gewaarborgd loon.

Lees meer

Gezinsbijslag

Een laatste element inzake verloning is de gezinsbijslag. Dat is een uitkering die de staat aan mensen geeft om te helpen bij het onderhouden van het gezin. Voorbeelden van gezinsbijslag zijn het Groeipakket in Vlaanderen en de kinderbijslag en het kraamgeld voor kinderen in de Franse Gemeenschap. Ontdek wat dit precies inhoudt en hoe je ervoor zorgt dat je medewerkers krijgen waar ze recht op hebben.

Lees meer

Pensioen

Na een mooie carrière heeft je medewerker recht op een even mooi pensioen. Ontdek welke rol jij als werkgever hierin te spelen hebt.

Lees meer

Wil je jouw werknemer optimaal verlonen?

Ontdek hier hoe Liantis jou kan helpen!

Lees meer