My Liantis

Sociale bijdrage optimaliseren

De sociale bijdragen die je als zelfstandige betaalt, zijn een voorlopige inschatting. De berekening van de definitieve sociale bijdrage volgt pas na twee tot drie jaar, maar je kan hierop anticiperen en je sociale bijdrage optimaliseren. Dat kan nuttig zijn wanneer je in de loop van het jaar merkt dat je inkomsten beduidend lager of hoger zullen liggen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Verschil voorlopige en definitieve sociale bijdragen

Van zodra je start als zelfstandige betaal je elk kwartaal een voorlopige sociale bijdrage. De voorlopige sociale bijdrage wordt een definitieve sociale bijdrage wanneer je sociaal verzekeringsfonds na verloop van tijd een herberekening maakt.

Optimaliseren van sociale bijdragen

Als zelfstandige kan je ook anticiperen, want vaak heb je een goed zicht op hoe je activiteit loopt. Vallen de inkomsten tegen, dan kan je een aanvraag indienen om nog tijdens het jaar minder voorlopige sociale bijdrage te betalen. Of omgekeerd kan je alvast meer bijdragen betalen wanneer je een veel hoger inkomen verwacht.

Sociale bijdragen regulariseren

De regularisatie vindt plaats nadat de belastingadministratie je werkelijke inkomen heeft doorgegeven aan je sociaal verzekeringsfonds. Op basis van het werkelijk netto belastbaar inkomen van het jaar zelf kan het sociaal verzekeringsfonds vervolgens de definitieve sociale bijdrage berekenen. Deze regularisatie zal vaak leiden tot een bij- of terugbetaling van sociale bijdragen.

Lees meer