My Liantis

Vakantie en bijzondere verlofstelsels

Naast de wettelijke vakantiedagen bestaan nog andere regelingen waarbij de tijdelijke afwezigheid van werknemers gewettigd is. Denk maar aan het educatief verlof en aan de bijzondere verlofstelsels als tijdskrediet en ouderschapsverlof. Voor het berekenen van de vakantiedagen bestaat een handige e-tool.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer in de privésector die het vorige kalenderjaar (het vakantiedienstjaar) voltijds werkte, heeft het lopende jaar (het vakantiejaar) recht op vier weken betaalde vakantie. Bedienden krijgen naast het enkel vakantiegeld (het loon dat gewoon blijft doorlopen) het dubbel vakantiegeld. Arbeiders ontvangen één som, uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakanties.

Lees meer

Bijzondere verlofstelsels

Soms kunnen werkgever en werknemer in onderling akkoord een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk schorsen. In zo’n bijzonder verlofstelsel kan de werknemer vaak genieten van een uitkering. Bijvoorbeeld bij tijdskrediet of ouderschapsverlof is dit het geval.

Lees meer

Educatief verlof

Medewerkers kunnen educatief verlof krijgen. Dit laat hen toe een erkende opleiding te volgen tijdens hun werkuren, zonder hun loon te verliezen. Een direct verband tussen de opleiding en de job is doorgaans niet vereist.

Lees meer

Bouwverlof

Tijdens het bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij. Dit is een afspraak die de bouwsector telkens in het najaar maakt voor de zomer van het jaar daarop. De aanbevelingen kunnen van regio tot regio verschillen.

Lees meer

Vakantiedagen berekenen

Wil je het aantal vakantiedagen van werknemers berekenen? Dan is onze e-tool een handig instrument. De tool heeft wel enkele beperkingen. Zo geldt het enkel voor bedienden en kan je er geen jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie mee berekenen.

Lees meer

Jaarlijks vakantiegeld

Wat is jaarlijks vakantiegeld, heeft je medewerker recht op vakantiegeld en hoe wordt vakantiegeld berekend? En wat is vertrekvakantiegeld? Liantis vertelt je wat je als werkgever moet weten over vakantiegeld. 

Lees meer

Heb je een vraag over de vakantie van je medewerkers? Liantis helpt je graag verder!

Sociaal secretariaat