My Liantis

Dynamisch risicobeheersingssysteem: doordacht omgaan met risico’s op het werk

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je medewerkers in een zo veilig mogelijke omgeving kunnen werken. Met een dynamisch risicobeheerssysteem kom je stap voor stap, van algemene risicoanalyse tot concreet actieplan, tot een veilige werkplek voor je hele team.

dynamische risicobeheersing

Wat is een dynamisch risicobeheersingssysteem?

Werken brengt risico’s met zich mee. Die risico’s wil je uiteraard zo klein mogelijk houden om te voorkomen dat je (gewone en bijzondere) medewerkers door hun werk een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Van zodra je één werknemer in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht om een dynamisch risicobeheersingssysteem in te voeren. Dit systeem vormt de ruggengraat van je welzijnsbeleid en bestaat uit verschillende concrete stappen. Je moet een risicoanalyse (laten) uitvoeren om mogelijke risico’s in kaart te brengen. Die leg je vervolgens vast in een globaal preventieplan. Daarna werk je maatregelen uit om risico’s te vermijden of te beperken. Dit doe je voor de lange termijn (globaal preventieplan) en voor de korte termijn (jaaractieplan). Hierbij krijg je advies van je preventieadviseur. Je medewerkers spelen zelf ook een belangrijke rol op het vlak van veiligheid: zij moeten de werkprocedures naleven en veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zo zijn arbeidsveiligheid en risicobeheersing op het werk een samenspel van werkgever, werknemer en preventieadviseur.

Risicoanalyse

Als werkgever ben je verplicht je medewerkers te beschermen via een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dat begint met de algemene risicoanalyse die leidt tot preventiemaatregelen. Liantis legt uit wat een risicoanalyse inhoudt, geeft je een voorbeeld van een risicoanalyse en een handige checklist.

Lees verder

Globaal preventieplan

In een globaal preventieplan (GPP) staan de preventiemaatregelen die je als werkgever formuleert op basis van de risicoanalyse. Het globaal preventieplan beschrijft de risico’s in je bedrijf en wat je de komende 5 jaar gaat doen om die te beheersen. De externe dienst van Liantis helpt je verder met het GPP.

Lees verder

Jaarlijks actieplan

Een dynamisch risicobeheersingssysteem helpt jou als werkgever je medewerkers systematisch te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyse en het globaal preventieplan vloeit het jaaractieplan (JAP) voort. Het JAP is een praktisch overzicht met de preventieve maatregelen die je komend jaar gaat uitvoeren.

Lees verder

Risico’s voor bijzondere werknemers

Bijzondere werknemers zijn medewerkers met een kwetsbare positie in het bedrijf. Zij genieten een speciale bescherming en als werkgever moet je bij de risicoanalyse rekening houden met deze groep. Liantis legt uit welke bijzondere werknemerscategorieën er zijn en waar je op moet letten.

Lees verder

Jouw welzijnsbeleid 100% digitaal? Ontdek 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis!

Lees meer