Gezinsbijslag: van kraam- en kindergeld tot groeipakket

De gezinsbijslag is een uitkering die in het leven geroepen werd door de Belgische staat. Dit om jou financieel tegemoet te komen en je gezin te ondersteunen bij de geboorte én opvoeding van elk kind. Denk maar aan kinderbijslag (het vroegere kindergeld) en kraamgeld.  

Het is een pakket op maat van elk kind in jouw gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt dus af van jouw persoonlijke gezinssituatie. Sinds de zesde staatshervorming werd de gezinsbijslag losgetrokken van de verantwoordelijkheden van de Belgisch overheid en staan de gemeenschappen in voor het toekennen van de gezinsbijslag. Zo bepaalt jouw woonplaats momenteel ook welke regelgeving specifiek voor jou van toepassing is bij het toekennen van de gezinsbijslag.

Kinderbijslag

Vlaanderen: Groeipakket als gezinsbijslag vervangt de kinderbijslag

Groeipakket is de naam die sinds 1 januari 2019 gebruikt wordt door de Vlaamse Gemeenschap voor de uitbetaling van de gezinsbijslag. Op dat moment kreeg de bestaande kinderbijslagregeling een make-over, met het Groeipakket als gevolg. Dit pakket bundelt alle tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voor elk kind voorziet en bestaat uit een startbedrag, een basisbedrag en een schoolbonus.

Benieuwd of jij ook aanspraak maakt op deze gezinsbijslag en wil je weten wat de voorwaarden zijn en hoeveel de gezinsbijslag bedraagt. Ontdek het Groeipakket via Liantis.

Ontdek het Groeipakket

Wallonië: overgangsregeling voor gezinsbijslag

Ook in Wallonië wordt de gezinsbijslag op het niveau van de Franse Gemeenschap voorzien sinds januari 2019. Dit voor alle kinderen die wonen in dit deel van het land. Al werd er weinig gewijzigd aan de bestaande wetgeving en voorwaarden voor gezinsbijslag. De Franse Gemeenschap hanteert immers nog steeds de oude, federale bedragen voor kraamgeld, basis kinderbijslag en de jaarlijkse leeftijdstoeslag.

Woont een van jouw medewerkers in Wallonië? Dan valt hij/zij onder deze gezinsbijslag. Liantis helpt je alvast op weg met alle up-to-date informatie.

Ontdek meer over de Waalse gezinsbijslag

Brussel: federale regeling kinderbijslag blijft gedeeltelijk van kracht

Pas in januari 2020 nam de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de uitbetaling van de gezinsbijslag over van de federale Belgische regering. Kinderen die wonen in Brussel hebben daarmee recht op een geboortepremie, een basisbedrag aan kinderbijslag en een jaarlijkse toeslag op basis van hun leeftijd. 

Opvallend is dat niet langer de werkgever van een van de ouders, maar de woonplaats van het kind sindsdien bepaalt volgens welke regeling de gezinsbijslag wordt uitbetaald. 

Ben je met jouw bedrijf of organisatie ook actief in het Brusselse of heb je medewerkers afkomstig uit onze hoofdstad? Dan voorziet Liantis je graag alle informatie om aan de slag te gaan rond gezinsbijslag voor jouw medewerkers.

Ontdek alles over het Groeipakket in Brussel

Meer weten over gezinsbijslag en benieuwd hoe je jouw medewerkers nog beter kan helpen? Dan is Liantis Sociaal Secretariaat jouw ideale partner. Onze adviseurs helpen je graag verder met alle ins & outs rond gezinsbijslag, voorzien je van alle nodige informatie en verzorgen mee de administratie.

Neem contact met ons op