Jouw rechten en plichten als zelfstandige in hoofdberoep

Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Daar staan echter ook rechten tegenover als je ziek wordt, met pensioen gaat, mama of papa wordt of voor een ernstig ziek familielid wil zorgen. We zetten de rechten en plichten op een rijtje.

Plichten als zelfstandige

Als zelfstandige zorg je zelf voor je sociale zekerheid. Dat betekent dat je wettelijk verplicht bent jezelf of je onderneming bij een sociaal verzekeringsfonds aan te sluiten.

Aan het sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal sociale bijdragen als zelfstandige. In ruil daarvoor kan je als zelfstandige rekenen op een aantal rechten.

Rechten als zelfstandige

Zwangerschap

Kindje op komst? Gefeliciteerd! Als mama heb je recht op moederschapsverlof. Je hebt ook recht op kraamgeld via het kinderbijslagfonds. Vergeet ook niet dat je recht hebt op gratis dienstencheques voor hulp in je gezin.

Lees meer

Adoptie

Als je als zelfstandige een kindje adopteert, heb je recht op een adoptiepremie en adoptieverlof. 

Lees meer

Vaderschaps- en geboorteverlof

Word je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot papa? Dan heb je net als kersverse vaders in loondienst recht op 20 dagen vaderschapsverlof.

Lees meer

Pleegouderverlof

Om als zelfstandige recht te hebben op het pleegouderverlof, moet het gaan om langdurige pleegzorg. Daarbij is het bij het begin van de pleegzorg meteen duidelijk dat het kind minstens zes maanden bij  jou zal verblijven.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een dagvergoeding.

Lees meer

Medische kosten

Dankzij je sociaal statuut als zelfstandige kan je via je ziekenfonds rekenen op financiële steun wanneer je gezondheidszorgen nodig hebt. Het gaat om kosten zoals raadplegingen, behandelingen, ziekenhuis- en revalidatiekosten of voorgeschreven geneesmiddelen.

Lees meer

Mantelzorg

Wil je de zorg voor een ernstig ziek familielid of een kind met een handicap op je nemen, dan kan je rekenen op ondersteuning. Je moet in dit geval wel je activiteiten minimum een maand onderbreken. Soms word je ook vrijgesteld van sociale bijdragen.

Lees meer

Overbruggingsrecht

Hoe hard je ook werkt en hoe goed je het ook aanpakt, zoals elke zelfstandige kan ook jij brute pech hebben. Als je door omstandigheden je zelfstandige activiteit moet stopzetten, kan je gebruik maken van je overbruggingsrecht.

Lees meer

Pensioen

Jouw sociale bijdragen leveren je na je loopbaan als zelfstandige een wettelijk pensioen op. Ontdek hoe je pensioen berekend wordt en hoe je je wettelijk pensioen kan aanvullen met een bijkomend appeltje voor de dorst.

Lees meer

Gezinsbijslag: Groeipakket, kindergeld en kraamgeld

Gezinsbijslag is een uitkering die de staat je geeft om je gezin te helpen onderhouden. Voorbeelden van gezinsbijslagen zijn het Vlaamse Groeipakket en de kinderbijslag en kraamgeld in Brussel en Wallonië.

Lees meer

Rouwverlof voor zelfstandigen

Als zelfstandige ondernemer heb je recht op rouwverlof wanneer je partner of kind komt te overlijden.

Lees meer

Welke rechten bouw je op als zelfstandige?

Lees er meer over in onze gratis Startersgids! 

Lees meer