My Liantis

Jouw rechten en plichten als zelfstandige

Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Daar staan echter ook rechten tegenover als je ziek wordt, met pensioen gaat, mama of papa wordt of voor een ernstig ziek familielid wil zorgen. We zetten de rechten en plichten op een rijtje.

rechten en plichten als zelfstandige

Plichten als zelfstandige

Als zelfstandige zorg je zelf voor je sociale zekerheid. Dat betekent dat je wettelijk verplicht bent jezelf of je onderneming bij een sociaal verzekeringsfonds aan te sluiten. Aan het sociaal verzekeringsfonds betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. In ruil daarvoor kan je als zelfstandige rekenen op een aantal rechten.

Rechten als zelfstandige

Zwangerschap en adoptie

Kindje op komst? Gefeliciteerd! Als mama heb je recht op moederschapsverlof. Je hebt ook recht op kraamgeld en kinderbijslag via het kinderbijslagfonds. Vergeet ook niet dat je recht hebt op gratis dienstencheques voor hulp in je gezin. Ook als je een kindje adopteert, krijg je een premie en kinderbijslag.

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad, heb je vanaf de vijftiende dag arbeidsongeschiktheid, recht op een dagvergoeding.

Lees meer

Medische kosten

Dankzij je sociaal statuut als zelfstandige kan je via je ziekenfonds rekenen op financiële steun wanneer je gezondheidszorgen nodig hebt. Het gaat om kosten zoals raadplegingen, behandelingen, ziekenhuis- en revalidatiekosten of voorgeschreven geneesmiddelen.

Lees meer

Mantelzorg

Wil je de zorg voor een ernstig ziek familielid of een kind met een handicap op je nemen, dan kan je rekenen op ondersteuning. Je moet in dit geval wel je activiteiten minimum een maand onderbreken. Soms word je ook vrijgesteld van sociale bijdragen.

Lees meer

Overbruggingsrecht

Hoe hard je ook werkt en hoe goed je het ook aanpakt, zoals elke zelfstandige kan ook jij brute pech hebben. Als je door omstandigheden je zelfstandige activiteit moet stopzetten, kan je gebruik maken van je overbruggingsrecht.

Lees meer

Pensioen

Jouw sociale bijdragen leveren je na je loopbaan als zelfstandige een wettelijk pensioen op. Ontdek hoe je pensioen berekend wordt en hoe je je wettelijk pensioen kan aanvullen met een bijkomend appeltje voor de dorst.

Lees meer

Gezinsbijslag

Een gezinsbijslag is een uitkering die de staat je geeft om je gezin te helpen onderhouden. Voorbeelden van gezinsbijslagen zijn kinderbijslag en kraamgeld.

Lees meer

Welke rechten bouw je op als zelfstandige? Lees er meer over in onze gratis startersgids! 

Lees meer