Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap

Toen je als zelfstandige van start ging, koos je overtuigd voor een eenmanszaak. Maar nu je zaak groeit, dringt de vraag zich op of je niet beter de stap zet naar een vennootschapsvorm. Wat zijn de voordelen van beide vormen?

De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Het is gemakkelijk en snel en er komt weinig administratie bij kijken. Nadeel is wel dat de inkomsten volgens de progressieve tarieven van de personenbelasting worden belast. Met andere woorden: hoe meer winst je maakt, hoe meer je wordt belast.

Als je zaak groeit en dus ook je omzet, schakel je daarom waarschijnlijk beter over op een vennootschap volgens fiscaal gunstigere tarieven. Dat kost wel wat geld, maar die kost kan je ook weer inbrengen.

Anderen kiezen dan weer om juridische redenen voor een vennootschap. In tegenstelling tot een eenmanszaak is het privévermogen en het bedrijfsvermogen netjes van elkaar gescheiden. Als er iets fout gaat met een eenmanszaak, ben je daar persoonlijk aansprakelijk voor. Bij de meeste vennootschappen is dat niet het geval.

Verschil tussen eenmanszaak en vennootschap

Wanneer één natuurlijke persoon een onderneming opricht, spreken we van een eenmanszaak. De persoon staat hier centraal, omdat er geen duidelijke splitsing is tussen de persoon die de handelszaak opricht en de handelszaak op zich. De oprichter en het ondernemingshoofd zijn één en dezelfde persoon.

Een vennootschap is een juridische constructie. Er wordt een aparte entiteit gecreëerd die losstaat van de oprichters. Je richt de vennootschap alleen of met andere personen op, om er  één of meerdere nauwkeurig omschreven activiteiten in onder te brengen om vervolgens deze onderneming (samen) uit te baten.

Waar je voorheen met minstens twee personen moest zijn om een vennootschap op te richten, is dit nu niet meer de regel.

Tot slot, een vennootschap richt je ook op met de bedoeling winst te boeken en deze winst vervolgens uit te keren aan de vennoten.

Een vennootschap is een juridische constructie. Er wordt een aparte entiteit gecreëerd die losstaat van de oprichters. Je richt de vennootschap alleen of met andere personen op, om er  één of meerdere nauwkeurig omschreven activiteiten in onder te brengen om vervolgens deze onderneming (samen) uit te baten.

Waar je voorheen met minstens twee personen moest zijn om een vennootschap op te richten, is dit nu niet meer de regel.

Voor- en nadelen eenmanszaak

 • Je kan snel en op een weinig formele manier beslissingen nemen.
 • Je beslist zelf hoeveel je in de zaak investeert.
 • Je hebt beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

 • Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van je zaak.
 • Opvolging en overname uitwerken is moeilijker.
 • Alle inkomsten worden via de personenbelasting belast.
 • Bij overlijden houdt de onderneming op te bestaan.

Voorbeeld

Marc wil een koffiebar uitbaten. Hij zal een eenmanszaak starten en is hiervan het ondernemingshoofd. Je kan bijgevolg de koffiebar niet meer loskoppelen van Marc.

Voor- en nadelen vennootschap

 • Een vennootschap heeft eigen rechten en plichten (rechtspersoon).
 • Bij bepaalde vennootschappen is er sprake van beperkte aansprakelijkheid.
 • De onderneming wordt belast via de vennootschapsbelasting.
 • Alle afspraken tussen partners staan duidelijk op papier.
 • Je kan voor overlijden vrij eenvoudig een goede opvolging uitwerken. De vennootschap blijft bestaan, ook als een vennoot of zaakvoerder overlijdt.

 • Er zijn formele besluitvormingen en procedures.
 • Je hebt meer juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen, dus meer kosten.
 • Je moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.
 • Je kan niet zomaar aan de winst van je vennootschap voor privédoeleinden.

Voorbeeld

Elisa en Anne willen ook beginnen met een koffiebar. Zij zijn met twee, dus richten ze een vennootschap op waarvan ze allebei zaakvoerder zijn. Indien Elisa overlijdt, betekent dit niet dat er een einde komt aan de vennootschap (de zaak) (let op: er zijn uitzonderingen).

Eenmanszaak omvormen naar een vennootschap

Afhankelijk van de vennootschapsvorm die je kiest, zijn er bepaalde zaken waar je extra aandacht aan moet besteden. Kies je voor een BV, dan moet de oprichting via de notaris gebeuren en heb je bijvoorbeeld een financieel plan nodig. Ga je voor een VOF, dan denk je best even goed na over de aansprakelijkheid van de vennoten die in je zaak stappen.

Van eenmanszaak naar BV

Je kan een BV alleen of met meerdere personen oprichten. Houd er wel rekening mee dat je de tussenkomst van een notaris nodig hebt om een BV op te richten.

Wie sedert 1 mei 2019 een BV wenst op te richten, hoeft geen rekening meer te houden met het wettelijke minimum startkapitaal van 18.550 euro. De oprichter(s) heeft/hebben sindsdien meer vrijheid om te bepalen hoeveel het startvermogen van de vennootschap moet zijn. Dit aanvangsvermogen moet voldoende ruim zijn. Niet enkel om de activiteit van de vennootschap te kunnen opstarten, maar ook om minstens de eerste twee werkingsjaren te overbruggen. Het zou dus best kunnen dat jouw voorgenomen activiteiten een aanvangsvermogen vereisen van meer dan 18.550 euro.

Het grote voordeel is dat je beperkt aansprakelijk bent als aandeelhouder. Je aansprakelijkheid is immers beperkt tot het vermogen dat je hebt ingebracht.

De aandelen in een BV kun je slechts onder strikte voorwaarden overdragen aan derden (tenzij je dit anders voorziet in je statuten). Dat kan interessant zijn als je een familiale onderneming hebt.

Als je jouw eenmanszaak stopzet en een BV opricht, kan Liantis jou daarbij helpen. We schrappen jouw eenmanszaak en zorgen voor de activering van je vennootschap.

Van eenmanszaak naar VOF

Voor het oprichten van een vennootschap onder firma, afgekort VOF, moet je steeds met minstens twee oprichters zijn. Je heb geen notariële tussenkomst nodig. Liantis kan je bijvoorbeeld helpen met de oprichting.

De VOF is een zeer flexibele vennootschapsvorm. De vennootschap is aan minder dwingende regels gebonden dan bijvoorbeeld de BV. Zo heb je bij een inbreng in natura niet de tussenkomst van een bedrijfsrevisor nodig, terwijl dit wel het geval is bij een BV. Voor een wijziging van de statuten van de VOF is de tussenkomst van de notaris niet vereist, terwijl je steeds naar de notaris moet bij een statutenwijziging van een BV. De jaarrekening wordt niet gepubliceerd op de website van de nationale bank van België, geen ongewenste pottenkijkers dus. Terwijl dit bij een BV wel verplicht is. Enzovoort.

Anderzijds zijn de vennoten wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Als de VOF failliet zou gaan, dan leidt dit ook tot het faillissement van de vennoten.

Als je jouw eenmanszaak stopzet en een VOF opricht, kan Liantis jou daarbij helpen. We schrappen jouw eenmanszaak. We stellen de oprichtingsakte op voor jullie VOF. We zorgen voor de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zorgen voor de activering van jullie nieuwe vennootschap.

Van eenmanszaak naar vennootschap veranderen?

Dat doe je eenvoudig via het online ondernemingsloket!

Verander van eenmanszaak naar vennootschap