My Liantis

Uit welke ondernemingsvormen kan je kiezen als zelfstandige? Een overzicht

Word je zelfstandig? Dan heb je vast een heleboel vragen. Ga je voor een eenmanszaak of richt je een vennootschap op? Welke soorten vennootschappen zijn er allemaal? En wat zijn de voor- en nadelen? Volg de gids: we zetten alles op een rijtje. 

Eenmanszaak of vennootschap?

In het dagelijks taalgebruik staat de eenmanszaak voor een onderneming die, in tegenstelling tot de vennootschap, geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privévermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.

Lees meer

Soorten vennootschapsvormen

Je kan je activiteiten echter ook als rechtspersoon uitoefenen in een vennootschap. Aan elke vennootschapsvorm zijn specifieke voorwaarden verbonden op het vlak van aansprakelijkheid, het aantal aandeelhouders en het kapitaal. 

Lees meer

Hoe ondernemingsvorm kiezen?

Twijfel je over welke ondernemingsvorm nu de beste is om jouw activiteiten in onder te brengen? Denk dan zeker eens na over het aantal vennoten waarmee je een zaak wil starten, welk startkapitaal je ter beschikking hebt en hoe onderlegd je bent in boekhoudkundige zaken.

Vennoten

Een vennoot is een (mede-)eigenaar van je zaak. Bij sommige vennootschapsvormen kan je als enige vennoot een zaak starten, andere vennootschapsvormen vereisen dan weer twee of meer vennoten.

Startkapitaal

Je startkapitaal zijn de middelen die je bij de opstart van je zaak inbrengt in je vennootschap. Dit kan geld zijn dat je zelf ter beschikking hebt, of een bedrag dat je leent bij een bank of een investeerder. Je vennootschapsvorm bepaalt in de meeste gevallen je minimumstartkapitaal.

Risico

Een belangrijk verschil tussen de vennootschapsvormen is de aansprakelijkheid van de vennoten. De mate waarin je aansprakelijk bent, is vooral cruciaal wanneer je vennootschap in slechte papieren terecht komt. Zo kan het – afhankelijk van de vorm die je kiest – bijvoorbeeld zijn dat je met je persoonlijk kapitaal moet opdraaien voor de schulden van je vennootschap.

Boekhoudkundige verplichtingen

Van een vereenvoudigde jaarrekening tot een volledig dubbele boekhouding: je ondernemingsvorm bepaalt voor een groot deel welke boekhoudkundige verplichtingen je moet vervullen. Over het algemeen kan je stellen dat je verplichtingen toenemen naarmate je onderneming verder groeit.

Opstartkosten

Bij elke vennootschapsvorm komen verschillende opstartkosten kijken: van je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen over je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds tot een bezoek aan je notaris om een notariële akte op te stellen. Neem al deze kosten dus zeker in overweging wanneer je de passende vennootschapsvorm voor jouw nieuwe zaak kiest.
 

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan