Inspectiecampagnes 2023 Toezicht Welzijn op het Werk

Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) organiseert jaarlijks gerichte inspectiecampagnes. Daarin zet ze enkele specifieke thema’s en sectoren met stip op de agenda. Komt je bedrijf bijvoorbeeld in contact met dieselroet? Dan krijg je misschien wel een bezoekje van een inspecteur. We helpen je alvast graag met de voorbereiding op dit bezoek.

Dieselroet

In 2023 spitst één van de nationale inspectiecampagnes van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) zich toe op dieselroet: een schadelijke, fijne stof die vrijkomt na de verbranding van diesel. De controles zijn vooral gericht op bedrijven die hiermee in contact komen op de werkvloer.  

Liantis ondersteunt je graag bij deze specifieke inspecties met een gratis infodocument over dieselroet.

Wat is de bedoeling van deze inspectiecampagnes?

Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) focust op het welzijn, de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. De inspecteur zal nagaan welke risico’s je medewerkers kunnen lopen en welke preventiemaatregelen je daartegenover zet. Vervolgens maakt de inspecteur een rondgang in je bedrijf. Je kan een waarschuwing of zelfs een boete krijgen bij het vaststellen van inbreuken. 

Hoe kan je je voorbereiden op een inspectiebezoek?

Klanten van Liantis preventie en welzijn kunnen zich optimaal voorbereiden op een inspectiebezoek door de ‘Preventiecheck’ op My Liantis in te vullen. Dit is een vragenlijst waarmee je gemakkelijk kan aftoetsen wat bij jou in orde is en wat eventuele werkpunten zijn. 

Wij helpen je graag verder

Neem voor meer informatie contact op met Liantis preventie en welzijn.  
Om je optimaal voor te bereiden op een mogelijk inspectiebezoek, kan je je laten bijstaan door een Liantis expert die ter plaatse komt in jouw bedrijf. 

Neem contact op met Liantis preventie en welzijn voor meer informatie

Neem contact op