Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer zijn basisvoorwaarden in ieder bedrijf. Om jouw bedrijf optimaal te laten presteren op het vlak van risicobeheersing en medisch toezicht kan je beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming. Wat mag je van zo’n Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk verwachten?

Wat doet een EDPB?

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) vervult taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten en ergonomie. Een EDPBW vormt een aanvulling op je Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor sommige taken is het verplicht je te laten bijstaan door een EDPBW. België telt zo’n tien erkende EDPB’s, waaronder de externe preventiedienst van Liantis.

Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bestaat uit de afdelingen risicobeheersing en medisch toezicht.

  1. Risicobeheersing: preventieadviseurs die zich inzetten voor arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten (zoals geweld, stress, pesterijen en ongewenste intimiteiten).
  2. Medisch toezicht: de arbeidsarts en de verpleegkundige.

Is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk verplicht?

Ieder bedrijf is verplicht goed voor zijn medewerkers te zorgen en aan preventie en bescherming te doen. Dit regel je via een Interne én een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Een interne dienst moet minstens één preventieadviseur tellen. Bepaalde taken liggen verplicht bij de interne dienst, andere taken mag je uitbesteden aan een externe dienst. 

Voorbeeld

Ines is eigenares van een schoonheidssalon met vijf werknemers. Als werkgever mag ze zelf optreden als preventieadviseur, maar voor een aantal specialistische taken is ze wel verplicht zich te laten bijstaan door specialisten van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ze doet dat bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsveiligheid, onderzoek naar arbeidsongevallen en de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk (medische onderzoeken).

Verschil tussen Interne en Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Iedere onderneming met minstens één werknemer is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten. Sommige taken moet je zelf uitvoeren, maar voor andere kan je kiezen om de expertise in te kopen via een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dat bespaart tijd en de externe dienst helpt je met het bijhouden en implementeren van de wet- en regelgeving op het gebied van welzijn op de werkvloer. 

In België besteedt de overgrote meerderheid van de kleine en middelgrote bedrijven hun preventietaken uit aan een externe dienst, bijvoorbeeld die van Liantis. 

Plastic Omnium

De samenwerking met Liantis zorgt voor een enorme meerwaarde. De ervaren experten kennen ons bedrijf door en door.

Driss Bouzaya

preventieadviseur bij Plastic Omnium

Voordelen van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Wanneer je een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk inschakelt, haal je in een keer de wettelijk vereiste preventieadviseur en alle benodigde kennis en vaardigheden in huis. Je kunt vertrouwen op een team van experts die je met raad en daad terzijde staan.

De voordelen zijn drieledig:

  1. Economisch: minder ongevallen, meer productiviteit. Wanneer je 1 euro investeert in welzijn op het werk, is je return on investment maar liefst 2,2 euro.
  2. Sociaal: aangenaam werken voor werknemers, draagt bij aan uitstraling van bedrijf.
  3. Juridisch: in overeenstemming met de wetgeving.

Kunnen wij je helpen?