Veiligheid op het werk

Werknemers in alle veiligheid laten werken, is de betrachting van elke werkgever. Om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen, ben je verplicht een aantal preventieve maatregelen te nemen en scenario’s klaar te hebben voor als er wat misloopt.

Veiligheid op de werkvloer

Als werkgever ben je verplicht te waken over de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Dit betekent dat je een aantal belangrijke preventieregels moet volgen. Ontdek hoe je de ideale werkplek creëert en je werknemers optimaal beschermt, ook in bijzondere situaties.

Lees meer

Schadelijke stoffen en omgevingsfactoren

Medewerkers kunnen op hun werkplek in contact komen met diverse risico’s. Gevaarlijke stoffen zoals asbest en biologische en chemische agentia zijn schadelijk voor de gezondheid. Maar ook omgevingsfactoren zoals lawaai, licht, geluid en trillingen kunnen een risico vormen. Liantis helpt je met de risicoanalyse en het nemen van (preventieve) maatregelen.

Lees meer

Noodsituaties

Arbeidsongevallen wil je als werkgever absoluut voorkomen. Maar als het toch gebeurt, ben je verplicht dit aan te geven bij je arbeidsongevallenverzekeraar. Bovendien moet je preventiemaatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

Lees meer

EHBO

Wanneer zich toch een ongeval op de werkvloer voordoet, is de eerste hulp cruciaal want ze kan levens redden. Daarom is het belangrijk dat je proactief maatregelen neemt. Wat staat je te doen?

Lees meer

Veilig werken is cruciaal om arbeidsongevallen te voorkomen. Kom te weten wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer