Sociale bijdrage berekenen

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Ontdek hier hoe deze bijdragen precies berekend worden en maak zelf een simulatie op basis van jouw situatie.

Hoeveel sociale bijdrage moet ik betalen?

Startdatum zelfstandige activiteit

Einddatum zelfstandige activiteit

Hoe worden sociale bijdragen berekend?

Je kiest voor een avontuur als zelfstandige? Dan betaal je vanaf het eerste kwartaal een voorlopige sociale bijdrage. In de meeste gevallen zal dit een minimumbijdrage zijn. Je bijdrage verschilt naargelang je zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep bent. Na verloop van tijd herberekent je sociaal verzekeringsfonds je bijdrage op basis van je werkelijk netto belastbaar inkomen voor de periode in kwestie.

Per kwartaal

Een zelfstandige moet elk kwartaal sociale bijdragen betalen via een sociaal verzekeringsfonds zoals Liantis sociaal verzekeringsfonds. Dankzij deze bijdragen bouw je sociale rechten op.

Je betaalt eerst een voorlopige bijdrage die 2 à 3 jaar later herberekend wordt, wanneer de belastingadministratie je werkelijke inkomen doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds.

Op basis van je netto belastbaar inkomen

Je sociaal verzekeringsfonds berekent je sociale bijdragen op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Je netto belastbaar inkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, verminderd met:

Bijdragepercentage en beheerskosten

Op je netto belastbaar beroepsinkomen wordt een bijdragepercentage toegepast. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen, maar zal doorgaans 20,50% bedragen.

Bovenop dat bedrag komt ook een beheerskost. Bij Liantis sociaal verzekeringsfonds bedraagt deze beheerskost 3,95%. Het totaalbedrag dat je bekomt, is je sociale bijdrage op jaarbasis. Om je kwartaalbijdrage te kennen, deel je dit bedrag door vier.