My Liantis

Hoe gaat de loonberekening in zijn werk?

De loonberekening van jouw werknemers is een serieuze uitdaging. Zo moet je niet alleen rekening houden met afspraken binnen jouw sector of bedrijf, maar moet je ook het arbeidsrecht respecteren en de fiscale en sociale wetgeving correct toepassen. Een hele boterham dus. Liantis sociaal secretariaat ontzorgt je graag en laat stap voor stap zien hoe de loonberekening in zijn werk gaat. 

loon berekenen

Loonkost berekenen: van bruto naar netto en omgekeerd

Het berekenen van de loonkost start met het vaststellen van het brutoloon, een vergoeding voor de gewerkte uren. Maar daar stopt het verhaal niet. Ook extralegale voordelen, verlof- en feestdagen, gewaarborgd loon bij ziekte of een arbeidsongeval, eindejaarspremies en overuren kunnen hier deel van uitmaken. 

Het minimumloon van je medewerkers ligt vast in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) van het bevoegde paritair comité op basis van de functie en de anciënniteit. Als werkgever betaal je daar bovenop 25% aan sociale bijdragen aan de RSZ, bovenop dit brutoloon. Terwijl je als werknemer van dat brutoloon ongeveer 13%  afstaat aan de RSZ, gevolgd door een fiscale belasting of bedrijfsvoorheffing. 

Wil je weten hoeveel je werknemer precies kost? En hoe die kost is opgebouwd?  Liantis sociaal secretariaat helpt je hier graag mee verder.

Benieuwd naar  wat je nieuwe medewerker netto zal overhouden aan zijn of haar brutoloon? Dat kan je makkelijk online berekenen met onze e-tool.

Extralegale voordelen

De loonberekening is eveneens sterk afhankelijk van het aantal extra en het type extralegale voordelen die je voorziet voor werknemers. Met een strategisch verloningsbeleid trek je immers nieuwe werknemers aan én hou je bestaande poule van werknemers gemotiveerd. Als werkgever betaal je slechts een beperkte soms op sommige extralegale voordelen. Zo kan je als werkgever bepaalde extralegale voordelen inbrengen als fiscaal aftrekbaar, terwijl je als werknemer netto meer overhoudt dankzij deze voordelen, vergeleken met een hoger brutoloon. 

Meer weten over extralegale voordelen en de impact hiervan op de loonberekening? Lees hier meer over extralegale voordelen.

Gewaarborgd loon

Kan een medewerker door een ongeval of ziekte niet komen werken, dan betekent dit niet noodzakelijk dat hij/zij meteen zijn/haar loon verliest. Op zo’n moment heeft je medewerker voor een bepaalde periode recht op een gewaarborgd loon. Afhankelijk van de situatie komt dit loon ten laste van jou als werkgever of van de ziekteverzekering.

Meer weten over gewaarborgd loon en de impact ervan op de loonberekening van je medewerkers? Lees hier meer over gewaarborgd loon.

Doelgroepvermindering

Trek je binnen je bedrijf of organisatie medewerkers aan uit bepaalde doelgroepen (jongeren, ouderen, mensen met een beperking,...)? Dan maak je kans op doelgroepvermindering, een reeks van RSZ-kortingen en steunmaatregelen vanuit de overheid op zowel lokaal als federaal niveau. Deze hebben eveneens een effect op het berekenen van de loonkost van je werknemers. Lees hier meer over doelgroepvermindering. 

Fiscale bijdragen

De werkgever houdt zowel de sociale bijdragen als de bedrijfsvoorheffing af van het loon en stort deze bedragen door naar de RSZ en de belastingen.

Het resultaat van de berekening vormt het uiteindelijke nettoloon. Daar kunnen ten slotte nog de werknemersbijdragen van bijvoorbeeld maaltijdcheques of aanvullend pensioen afgehouden worden of uitbetalingen bovenop komen die niet belast zijn (zoals bepaalde onkostenvergoedingen). Lees hier meer over de fiscalen bijdragen. 

Bedrijfsvoorheffing: vrijstelling van doorstorting

Onderzoek en ondernemerschap stimuleren in België, dat doet de overheid door door werkgevers onder bepaalde voorwaarden van vrijstellingen te voorzien bij de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Een mooi voordeel dat eveneens een impact heeft op de loonberekening van je werknemers. Meer weten over de voorwaarden waaraan je moet voldoen als bedrijf om hier kans op te maken? Lees hier meer over bedrijfsvoorheffing. 

Gezinsbijslag

De loonberekening van je werknemers is sterk afhankelijk van hun gezinssituatie. De Belgische Staat voorziet zo een gezinsbijslag om medewerkers te helpen bij het onderhouden van hun gezin. Denk maar aan kraamgeld of kindergeld. Lees hier meer over gezinsbijslag. 

Liantis sociaal secretariaat is je redder in nood

Lijkt bovenstaande je net dat tikkeltje te ingewikkeld? Of wil je je liever op jouw business focussen en dat wat er echt toe doet? Dan is Liantis sociaal secretariaat jouw partner in crime. We helpen je graag bij de nodige formaliteiten en nemen indien je dat wenst de loonadministratie op ons.

Wat nemen we uit handen? 

  • Loonberekeningen: van bruto naar netto (en omgekeerd)  volgens de wettelijke verplichtingen en regelingen (Nationale Arbeidsraad, paritaire comités en bedrijfseigen cao’s) en de werkgeversbijdragen
  • Uitbetaling van nettolonen
  • Administratieve opvolging van inhoudingen, denk maar aan loonbeslag
  • Het verzamelen en bezorgen van vereiste documentatie, zoals loonbrieven, sociale documenten, rapporten, facturen, boekingsdocumenten,...
  • Aangiftes naar overheden (o.a. via Dimona). De administratieve afhandeling beperken wij voor jou tot een minimum.
  • Toepassen van indexeringen en cao-aanpassingen volgens jouw paritair comité
  • Je kan de prestaties, gegevens en looncomponenten van je medewerker doorgeven via onze online applicaties of je tijdregistratiesysteem.

Loonberekening is een complexe materie. Vertrouw onze experten om je verloningsbeleid te stroomlijnen.

 

Sociaal secretariaat