My Liantis

RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para-)medische beroepen

Net zoals alle zelfstandigen ben je als medisch zorgverlener op zoek naar mogelijkheden om je pensioen (naast het wettelijk pensioen) te optimaliseren. Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of verpleegkundige in hoofdberoep heb je jaarlijks recht op een RIZIV-toelage die je kan investeren in een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen. De hoogte van de toelage verschilt naargelang het beroep je uitoefent.

sociaal statuut voor (para)medische beroepen

Wat is een RIZIV-toelage?

De RIZIV-toelage is een jaarlijkse financiële vergoeding waarmee het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) geconventioneerde (para-)medische zorgverleners beloont als tegenprestatie voor de tarieven waaraan artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, logopedisten of verpleegkundigen in hoofdberoep zich moeten houden.

Voorwaarden van het sociaal statuut

Om als zorgverstrekker in aanmerking te komen voor de RIZIV-toelage, moet je aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Zo moet je uiteraard over een RIZIV-nummer beschikken, maar er is meer.

  • Conventionering: Je moet in de praktijk de conventies of akkoorden over de vastgestelde honoraria volledig of gedeeltelijk aanvaarden.
  • Sociaal karakter: Het RIZIV verplicht je om de toelage te investeren in een aanvullend pensioenplan met een sociaal karakter, te vergelijken met een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen.

Wat als je als zorgverstrekker in dienstverband werkt? Ook dat kan recht geven op de RIZIV-toelage.

Wat kan je doen met je RIZIV-toelage?

Als zorgverstrekker kan je de RIZIV-toelage in aanvullende bescherming investeren. Daarbij heb je twee belangrijke opties: een aanvullend pensioen opbouwen en/of je verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen).

Medische zorgverstrekkers kunnen hun RIZIV-toelage gebruiken om hun pensioen op te bouwen. De toelage wordt doorgestort in een aanvullend pensioenplan met sociaal karakter (zoals het RIZIV Voorzorgsplan via Liantis). Naast aanvullend pensioen, voorzien we volgende waarborgen als extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid:

Premievrijstelling:

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid financiert Liantis je RIZIV-Voorzorgsplan gewoon verder. Op die manier blijft je pensioenopbouw verzekerd. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid: geen controles of medische onderzoeken!

Invaliditeitsrente:

Wanneer je langdurig arbeidsongeschiktheid bent, ontvang je een maandelijkse rente. Cumulatie met andere uitkeringen (mutualiteit of gewaarborgd inkomen) is een evidentie.

Uitkering bij ernstige ziekte:

Bij vaststelling van een ernstige ziekte ontvang je onmiddellijk een extra uitkering, zodat je snel over extra financiële middelen kan beschikken.

Geboortepremie:

Bij de geboorte van je kindje ontvang je een geboortepremie. Liantis spaart twee extra kwartalen in je RIZIV-Voorzorgsplan. Dat voordeel is exclusief voor onze vrouwelijke leden.

Via een persoonlijke bijdrage kan je het RIZIV-Voorzorgsplan nog aanvullen met een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?

De hoogte van de RIZIV-toelage is afhankelijk van je beroep.

Als startende arts of specialist heb je recht op de RIZIV-toelage in het jaar dat je afstudeert en tijdens je stage. De toelage zelf verschilt naargelang het type zorg dat je verstrekt.

Arts

Ben je gedeeltelijk geconventioneerd, dan bedraagt de RIZIV-toelage 2.376,40* euro. Bij volledige conventionering kan je rekenen op een RIZIV-toelage van 5.037,70* euro.

Artsen in opleiding hebben ook recht op een jaarlijkse RIZIV-toelage.
Als huisarts of arts-specialist (HAIO/ASO) in opleiding geniet je immers het werknemersstatuut 'sui generis' en heb je recht op een toelage van 6.287,70* euro.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2021.

Lees meer

Kinesitherapeut

Ben je geconventioneerd kinesitherapeut, dan ligt de RIZIV-toelage tussen de 1.518,64 * euro en 2.684,74* euro, afhankelijk van het aantal M-waarden of M-prestaties.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2020.

Lees meer

Tandarts

Als geconventioneerde tandarts ontvang je een toelage van 3.200,00* euro. Of je volledig of gedeeltelijk geconventioneerd bent, maakt geen verschil.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2021.

Lees meer

Apotheker

Ben je apotheker, dan ligt de maximumtoelage tussen de 1.534,23* euro en 3.068,44* euro (voorstelbedragen 2020). Het gemiddelde aantal uren dat je wekelijks als geconventioneerd apotheker werkt, bepaalt de precieze toelage:

  • Gemiddeld minstens 38 uur: 3.068,44* euro.
  • Gemiddeld 28 tot 38 uur: 2.301,32* euro.
  • Gemiddeld 19 tot 28 uur: 1.534,23* euro.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2020.

Lees meer

Logopedist

Als geconventioneerd logopedist kan je rekenen op een RIZIV-toelage tussen de 1.293,67* euro en 2.668,18* euro. De RIZIV-toelage is afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-waarden.

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2020.

Lees meer

Verpleegkundige in hoofdberoep

Het maximumbedrag voor geconventioneerde verpleegkundigen in hoofdberoep is 539,03* euro. Om als verpleegkundige in aanmerking te komen, moet je als zelfstandige in hoofdberoep actief zijn. Een bijkomende voorwaarde is dat je binnen deze activiteit voor minimaal 33.000 euro en maximaal 150.000 euro aan vergoedingen en verstrekkingen factureert aan je patiënten (binnen artikel 8 van de nomenclatuur). 

* Voorgesteld bedrag voor dienstjaar 2020.

Lees meer

Het RIZIV-Voorzorgsplan via Liantis

De wetgever stelt dat een geconventioneerde medische zorgverstrekker de RIZIV-toelage in een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen moet investeren. Via Liantis kan je aansluiten op het RIZIV-Voorzorgsplan dat volledig voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 

Dankzij het RIZIV-Voorzorgsplan kan je investeren in een belangrijke aanvulling op je wettelijk pensioen, waardoor je je levensstandaard na je pensionering veiligstelt.

Via MyRiziv kan je jouw RIZIV-Voorzorgsplan online raadplegen. Als je recht hebt op de RIZIV-toelage, dan gebeurt de betaling automatisch.

Wij kunnen ook samen met jou, om je nog beter te adviseren, de mogelijkheden bekijken om je aanvullend pensioen fiscaal te optimaliseren.

Overtuigd? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het RIZIV-Voorzorgplan via Liantis!

Vraag je offerte aan!
De pensioenplannen worden verdeeld door Liantis risk solutions nv (KBO-nr. 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, gespecialiseerd in aanvullende sociale bescherming voor zelfstandigen, en beheerd door de voorzorgsinstelling KBC Verzekeringen  nv (KBO-nr. 403.552.563), Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.