My Liantis

RIZIV-toelage: het sociaal statuut voor (para)medische beroepen

Net als alle zelfstandigen ben je als medisch zorgverlener op zoek naar mogelijkheden om je pensioen (naast het wettelijk pensioen) te optimaliseren. De toelage die je – in ruil voor conventionering – jaarlijks ontvangt via het RIZIV kun je investeren in een aanvullend pensioen en/of in een verzekering gewaarborgd inkomen. Hoe verloopt dat in de praktijk?

sociaal statuut voor (para)medische beroepen

Wat is een RIZIV-toelage

De RIZIV-toelage is een financiële vergoeding die het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) jaarlijks uitbetaalt aan geconventioneerde (para)medische zorgverleners. De vergoeding geldt als een tegenprestatie voor de tarieven waaraan artsen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, logopedisten of verpleegkundigen in hoofdberoep zich moeten houden.

Wat kan je doen met je RIZIV-toelage?

Je kan je RIZIV-toelage benutten om als zorgverstrekker in aanvullende sociale zekerheid te investeren. Daarbij heb je twee belangrijke opties: je pensioen opbouwen en/of je verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen).

  • Medische zorgverstrekkers kunnen hun RIZIV-toelage gebruiken om hun pensioen op te bouwen. De toelage wordt doorgestort op een individuele pensioenrekening (zoals het RIZIV Voorzorgsplan via Liantis). Via een persoonlijke bijdrage kan je het RIZIV Voorzorgsplan nog aanvullen met een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen.
  • Je sociale voordelen laten je niet enkel toe om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen. Je kan je in combinatie met het RIZIV Voorzorgsplan ook laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 

Voorwaarden van het sociaal statuut

Om als zorgverstrekker in aanmerking te komen voor de RIZIV-toelage, moet je aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Zo moet je uiteraard over een RIZIV-nummer beschikken, maar er is meer.

  • Conventionering. Je moet in de praktijk de conventies of akkoorden over de vastgestelde honoraria volledig of gedeeltelijk aanvaarden.
  • Sociaal karakter. Het RIZIV verplicht je om de toelage te investeren in een aanvullend pensioenplan met een sociaal karakter, zoals een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen.

Wat als je als zorgverstrekker werkt in dienstverband? Ook dat kan recht geven op de RIZIV-toelage, maar het is afhankelijk van je medisch beroep.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?

Als startende arts of specialist heb je recht op de RIZIV-toelage in het jaar dat je afstudeert en tijdens je stage. De toelage zelf verschilt naargelang het type zorg dat je verstrekt.

Arts

Afhankelijk of je gedeeltelijk of volledig geconventioneerd bent, heb je als arts recht op een RIZIV-toelage van 2 376,40* euro of 5 037,70* euro (bedrag 2020).

Kinesitherapeut

Voor kinesitherapeuten ligt de RIZIV-toelage tussen 1 489,59* euro en 2 633,39* euro (voor het jaar 2019, aanvraag in 2020). Hier is conventionering de voorwaarde en hangt het exacte bedrag af van het aantal M-waarden of prestaties.

Tandarts

Een geconventioneerde tandarts ontvangt een toelage van 3 200,00* euro (bedrag 2020). Of je voltijds of deeltijds geconventioneerd bent, maakt geen verschil.

Apotheker

Bij apothekers ligt de maximumtoelage tussen 1 504,88* euro en 3 009,75* euro (voorstelbedragen 2019). Het aantal uren dat je wekelijks als geconventioneerd apotheker werkt, bepaalt de precieze toelage:

  • Gemiddeld minstens 38 uur: 3 009,75* euro
  • Gemiddeld 28 tot 38 uur: 2 257,31* euro
  • Gemiddeld 19 tot 28 uur: 1 504,88* euro

Logopedist

Geconventioneerde logopedisten kunnen rekenen op een RIZIV-toelage tussen 1 250,79* euro en 2 579,74* (bedrag 2018). De maatstaf is het aantal R-prestaties of R-waarden.

Verpleegkundige in hoofdberoep

Het maximumbedrag voor geconventioneerde verpleegkundigen in hoofdberoep is 521,16* euro (voorstelbedrag 2018*). Om als verpleegkundige in aanmerking te komen, moet je als zelfstandige in hoofdberoep aansluiten. Een bijkomende voorwaarde is dat je binnen deze activiteit voor minimum 33.000 euro en maximum 150.000 euro aan vergoedingen en verstrekkingen factureert aan je patiënten (binnen artikel 8 van de nomenclatuur). 

* Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad

Het RIZIV-Voorzorgplan via Liantis

De wetgever stelt dat een geconventioneerde medische zorgverstrekker de RIZIV-toelage in een Sociaal VAP moet investeren. Via Liantis helpen we je verder met het RIZIV Voorzorgsplan dat voldoet aan de eisen uit de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen (WAPZ).

Dankzij het RIZIV-Voorzorgsplan kan je investeren in een aanvulling op je wettelijk pensioen, waardoor je je levensstandaard na je pensionering veilig stelt. Maar we staan je ook bij tijdens de procedure voor het bekomen van de sociale voordelen en bovendien voeren wij voor jou de administratieve taken uit naar het RIZIV toe. Wij kunnen eveneens samen met jou, om je beter te adviseren, de mogelijkheden bekijken om je aanvullend pensioen fiscaal te optimaliseren.

Overtuigd? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het RIZIV-Voorzorgplan via Liantis!

Vraag je offerte aan!
De pensioenplannen worden verdeeld door Liantis risk solutions nv (KBO-nr. 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, gespecialiseerd in aanvullende sociale bescherming voor zelfstandigen, en beheerd door de pensioeninstelling KBC Verzekeringen  nv (KBO-nr. 403.552.563), Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.