My Liantis

Pensioensparen voor zelfstandigen: Toppensioen-Pensioensparen

Het wettelijke pensioen in België behoort tot de laagste in Europa. Wil je straks voldoende financiële ruimte om te genieten van je pensioen? Spaar dan via het Toppensioen-Pensioensparen voor een extra aanvullend pensioen. Je spaart elk jaar een bedrag en ontvangt op je pensioenleeftijd een aanzienlijke som ter aanvulling van het wettelijk pensioen. Tegelijkertijd geniet je vandaag al van een flink belastingvoordeel.

Fiscale voordelen van Toppensioen-Pensioensparen

Toppensioen–Pensioensparen is een fiscaal bijzonder aantrekkelijke formule. Je kan namelijk tot 30% van je geïnvesteerde bijdragen als belastingvoordeel terugverdienen. Doet je partner hetzelfde, dan verdubbelt je winst. De belastingvermindering kan je uiteraard verrekenen met de verschuldigde belasting.

Voor 2021 mag je 990 euro (30% fiscaal voordeel) sparen voor het Toppensioen-Pensioensparen. Je mag deze bijdrage verder verhogen tot een maximum van 1.270 euro (25% fiscaal voordeel).

Geen belasting op wat je spaart na je 60ste verjaardag

Het gespaarde kapitaal wordt voordelig belast aan 8% op 60-jarige leeftijd. Hierdoor is er geen belasting verschuldigd op wat je spaart na deze leeftijd.

Flexibele belegging

Je bepaalt zelf in alle vrijheid je kwartaal- of jaarbijdrage. Je hoeft dus helemaal niet de maximumbijdrage te storten. Je spaart voor een kapitaal dat je opbouwt op basis van een gewaarborgde rentevoet en een mogelijke winstdeelname.

Bovendien hoef je je pensioenkapitaal niet aan te geven op einddatum.

Toppensioen-Pensioensparen in combinatie met Sociaal VAPZ, kan dat?

Je kan je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) aanvullen met het Toppensioen–Pensioensparen. Je krijgt er automatisch een extra fiscaal voordeel en een aardig spaarcentje bovenop.

Overtuigd? Lees meer over Toppensioen-Pensioensparen via Liantis!

Lees meer
Deze pensioenplannen  Toppensioen-Pensioensparen worden verdeeld door Liantis risk solutions nv (KBO-nr. 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48,  8000 Brugge - Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, gespecialiseerd in aanvullende sociale bescherming voor zelfstandigen, en beheerd door de pensioeninstelling KBC Verzekeringen  nv (KBO-nr. 403.552.563), Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. Voor al  je vragen kan je in eerste instantie terecht bij Liantis risk solutions nv.