My Liantis

Pensioensparen voor zelfstandigen: Toppensioen-Pensioensparen

Het wettelijke pensioen in België behoort tot de laagste in Europa. Wil je straks voldoende financiële ruimte om te genieten van je pensioen? Spaar dan via het Toppensioen-Pensioensparen voor een extra aanvullend pensioen. Je spaart elk jaar een bedrag en ontvangt op je pensioenleeftijd een aanzienlijke som ter aanvulling van het wettelijk pensioen. Tegelijkertijd geniet je vandaag al van een flink belastingvoordeel.

Fiscale voordelen van Toppensioen-Pensioensparen

Toppensioen–Pensioensparen is een fiscaal bijzonder aantrekkelijke formule. Je kan namelijk tot 30% van je geïnvesteerde bijdragen als belastingvoordeel terugverdienen. Doet je partner hetzelfde, dan verdubbelt je winst. De belastingvermindering kan je uiteraard verrekenen met de verschuldigde belasting.

Voor 2019 mag je 980 euro (30% fiscaal voordeel) sparen voor het Toppensioen-Pensioensparen. Je mag deze bijdrage verder verhogen tot een maximum van 1.260 euro (25% fiscaal voordeel).

Geen belasting op wat je spaart na je 60ste verjaardag

Het gespaarde kapitaal wordt voordelig belast aan 8% op 60-jarige leeftijd. Hierdoor is er geen belasting verschuldigd op wat je spaart na deze leeftijd.

Flexibele belegging

Je bepaalt zelf in alle vrijheid je kwartaal- of jaarbijdrage. Je hoeft dus helemaal niet de maximumbijdrage te storten. Je spaart voor een kapitaal dat je opbouwt op basis van een gewaarborgde rentevoet en een mogelijke winstdeelname.

Bovendien hoef je je pensioenkapitaal niet aan te geven op einddatum. 

In de praktijk

Voorbeeld Peter en zijn partner zijn 30 jaar oud. Jaarlijks storten ze 2.520 euro (1.260 euro per persoon) tot aan hun pensioenleeftijd. 25% van deze spaarsom geldt als belastingvoordeel. De gemeentebelastingen bedragen 7%. Iedere investering van 1.260 euro kost hen uiteindelijk netto 922,95 euro. Samen investeren ze dus netto elk jaar 1.845,90 euro (922,95 euro x 2). Wanneer ze op 65-jarige leeftijd van een welverdiend pensioen gaan genieten, ontvangen ze samen in ruil voor hun totale investering van 64.606,5 euro een kapitaal van 127.268,32 euro.
Jaarlijkse premie € 1.260
Belastingvoordeel (25%) - € 315
Vermindering gemeentebelasting (7%) - € 22,05
Netto-uitgave € 922,95
Investering tot aan pensioenleeftijd (65 jaar) € 32.303,25
Deze berekening is indicatief en niet bindend voor beide partijen. De bedragen zijn berekend op basis van een rentevoet van 0,5% en een jaarlijkse indexering van de bijdrage van 2%.

Toppensioen-Pensioensparen in combinatie met Sociaal VAPZ, kan dat?

Je kan je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) aanvullen met het Toppensioen–Pensioensparen. Je krijgt er automatisch een extra fiscaal voordeel en een aardig spaarcentje bovenop.

Overtuigd? Lees meer over toppensioen-pensioensparen via Liantis!

Lees meer
De pensioenplannen Toppensioen-Pensioensparen verdeeld door Liantis aanvullend pensioen cvba (FSMA n° 067367A / RPR 0432.665.827), WIllebroekkaai 37, 1000 Brussel, worden beheerd door de pensioeninstelling KBC Verzekeringen NV (FSMA n° 0014, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. Voor al je vragen kan je in eerste instantie terecht bij Liantis aanvullend pensioen cvba. Tel.:(02) 212 22 24 - Fax:(02) 402 75 98.