My Liantis

Pensioensparen voor zelfstandigen: Toppensioen-Pensioensparen

Het wettelijke pensioen in België behoort tot de laagste in Europa. Wil je straks voldoende financiële ruimte om te genieten van je pensioen? Spaar dan via het Toppensioen-Pensioensparen voor een extra aanvullend pensioen.

Je kan starten met pensioensparen als je tussen 18 en 65 jaar bent en als je een belastbaar inkomen hebt. Je ontvangt de uitkering van de door jou opgebouwde reserves op je 65ste of vóór de einddatum bij overlijden. Deze spaarverzekering wordt afgesloten voor een minimumduurtijd van 10 jaar (wettelijke verplichting). De eindvervaldag van je pensioensparen ligt op de dag van je wettelijke pensioenleeftijd.

Fiscaal interessant

Toppensioen–Pensioensparen is een fiscaal bijzonder aantrekkelijke formule. Je kan namelijk tot 30% van je geïnvesteerde bijdragen als belastingvoordeel terugverdienen. Doet je partner hetzelfde, dan verdubbelt je winst. De belastingvermindering kan je uiteraard verrekenen met de verschuldigde belasting.

Voor 2023 mag je 990 euro (30% fiscaal voordeel) sparen voor het Toppensioen-Pensioensparen. Je mag deze bijdrage verder verhogen tot een maximum van 1.270 euro (25% fiscaal voordeel).

Kies je ervoor om meer dan 990 euro te sparen? Dan is het belangrijk dat je gaat voor de maximale jaarbijdrage van 1.270 euro. Enkel dan geniet je van het grootste fiscaal voordeel (25%). 

Ga je voor een hogere storting dan 990 euro, maar een jaarbijdrage lager dan 1.270 euro? Dan realiseer je een lager fiscaal voordeel (25%) dan wanneer je opteert voor het maximumbedrag van 990 euro (30%).

Met deze formule win je op meerdere vlakken:

  •  je pensioenopbouw vermeerdert aanzienlijk door de verhoging;
  •  doordat je ook geen gemeentebelastingen op dat bedrag betaalt, ligt je werkelijke belastingkorting nog ietsje hoger;
  • deze vorm van sparen vrijgesteld van een premietaks van 2%.

Goed om te weten

  • Zodra je fiscaal voordeel op één premie hebt genoten, is het uit te keren kapitaal in zijn geheel belastbaar: 
    • ofwel in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting);
    • ofwel via de indirecte belastingen (anticipatieve taks op het pensioensparen).
  • Opgelet: bij de spaarverzekering met fiscaal voordeel dienen de fiscale verplichtingen op vlak van einddatum nageleefd te worden.
  •  Je kan de reserve van je spaarverzekering opvragen in de loop van het contract. Afkoop is dus mogelijk maar fiscaal nadelig.

Geen belasting op wat je spaart na je 60ste verjaardag

Het gespaarde kapitaal wordt voordelig belast aan 8% op 60-jarige leeftijd. Hierdoor is er geen belasting verschuldigd op wat je spaart na deze leeftijd. Bovendien hoef je je pensioenkapitaal niet aan te geven op einddatum. Dit is de 'anticipatieve heffing' of 'bevrijdende heffing' op pensioensparen.

Heb je het contract afgesloten na je 55 jaar, dan wordt de anticipatieve heffing van 8% ingehouden op de dag van de tiende verjaardag van het contract, en niet op je 60ste verjaardag.

Flexibele belegging

Je bepaalt zelf in alle vrijheid je kwartaal- of jaarbijdrage. Je hoeft dus helemaal niet de maximumbijdrage te storten.

Aan de hand van de geïnvesteerde premies, die je tot 25% of 30% (afhankelijk van het gekozen fiscale maximum) als belastingvoordeel kan terugverdienen, spaar je voor een kapitaal dat wordt opgebouwd op basis van een gewaarborgde rentevoet en een mogelijke winstdeelname, die bovendien nog belastingvrij is.  Deze variabele winstdeling staat in functie van onder andere de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de pensioeninstelling.

Vrije keuze van begunstiging

Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering kan je je echtgeno(o)t(e), je wettelijk samenwonende partner of je bloedverwanten tot de tweede graad aanduiden, zoals grootouders, de kleinkinderen en de broers en zussen.

Duurzaam investeren

Via haar beleggingsbeleid ondersteunt de pensioeninstelling de principes en doelstellingen rond maatschappelijk verantwoord beleggen en hanteert de pensioeninstelling hierbij een aantal richtsnoeren.

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van dit product vind je in de bijlage van de infofiche.

Toppensioen-Pensioensparen in combinatie met Sociaal VAPZ, kan dat?

Ja, je kan je Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) aanvullen met het Toppensioen–Pensioensparen. Meer nog: het is dé perfecte aanvulling op een (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen. Je krijgt er automatisch een extra fiscaal voordeel en een aardig spaarcentje bovenop.

Interesse of vragen? Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Lees meer
Lees alvast de financiële infofiche Toppensioen-Pensioensparen. Deze pensioenplannen Toppensioen-Pensioensparen worden verdeeld door Liantis risk solutions NV (KBO-nr. 0433.343.936), Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge – Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, gespecialiseerd in aanvullende sociale bescherming voor zelfstandigen, en beheerd door de pensioeninstelling KBC Verzekeringen NV (KBO-nr. 403.552.563), Prof. R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven. Voor al  je vragen kan je in eerste instantie terecht bij Liantis risk solutions nv op het telefoonnummer (02) 21 22 224 of via mail naar aanvullendpensioen@liantis.be.