Werknemer ontslaan

Wanneer je beslist om één of meerdere medewerkers te ontslaan, wacht je een reeks van regels en procedures die je moet respecteren. We helpen je om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen en zetten alles waarmee je rekening moet houden op een rij.

Redenen voor ontslag

Elke medewerker heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. Maar moet je dit ook schriftelijk doen en wat gebeurt er als je weigert om het ontslag te motiveren?

Lees meer

Ontslag om dringende redenen?

Een zeer specifieke reden voor ontslag is het maken van een ernstige fout. Soms kan de arbeidsrelatie met je medewerker zodanig verstoord raken dat dit aanleiding is voor een ontslag op staande voet. We informeren je over de voorwaarden en procedures rond ontslag om dringende redenen.

Lees meer

Opzegtermijn berekenen

Wil je een medewerker ontslaan, dan moet je de wettelijke opzegtermijn respecteren. Met onze handige online tool bereken je eenvoudig de opzegtermijn die je als werkgever dient te respecteren.

Lees meer

Ontslagvergoeding berekenen

Is de ontslagen werknemer een arbeider of een bediende? Voor de berekening van de eventuele ontslagvergoeding maakt dat een belangrijk verschil. Met onze online tool kan je ook zicht krijgen op de eventuele ontslagvergoeding die je de ontslagen medewerker verschuldigd bent.

Lees meer

Outplacement

Wanneer je als werkgever een medewerker ontslaat, ben je in bepaalde gevallen bij wet verplicht een outplacementaanbod te doen. Deze outplacementbegeleiding heeft als doel de ontslagen medewerker op zo kort mogelijke termijn aan een passende nieuwe job in loondienst of als zelfstandige te helpen. Hoe werkt dat?

Lees meer

SWT: Stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

Ontsla je een oudere medewerker, dan kan hij in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering met een aanvullende vergoeding die jij als werkgever betaalt. We informeren je over de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT’s), het vroegere brugpensioen.

Lees meer

Sociaal passief in kader van eenheidsstatuut

De som van de kosten die bij een reorganisatie of ontslagronde komen kijken, wordt ook wel het ‘sociaal passief’ genoemd. Als gevolg van het eenheidsstatuut kan je sinds 1 januari 2019 onder voorwaarden een fiscale vrijstelling krijgen wanneer je reserves aanlegt om dit sociaal passief te financieren.

Lees meer

Ontslagbescherming

Zelfs als je aan de wettelijke verplichtingen voldoet, kan je niet zomaar elke medewerker ontslaan. Bij medewerkers die ontslagbescherming genieten, kan dit bijvoorbeeld niet zomaar. In welke situaties kan je daarmee te maken krijgen? En wat is een absoluut ontslagverbod?

Lees meer

Beëindiging in onderling akkoord

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord besluiten beide partijen (werkgever en werknemer) om een einde te maken aan de arbeidsrelatie. Is er in dat geval sprake van een opzeggingstermijn en -vergoeding? En kan dat tijdens de ziekte? Je leest er hier alles over.

Lees meer

Moet je als werkgever een medewerker ontslaan?

Lees alles wat je moet weten in dit gratis e-book.

Download het e-book over ontslag