My Liantis

Arbeidsovereenkomsten: welke verschillende contracten bestaan er?

Een arbeidsovereenkomst is de wettelijke verbintenis die je met een werknemer aangaat. Je denkt dus maar beter even na voor je er een opstelt of tekent. Bovendien bieden bepaalde jobs en overeenkomsten heel wat flexibiliteit. Maar wat kan? We loodsen je door de mogelijkheden.

Voltijdse werknemer

Een voltijdse werknemer werkt in de meeste sectoren 38 uur per week op jaarbasis. Onder bepaalde voorwaarden mag je deze maximale arbeidsduur overschrijden. We informeren je over de regels rond overuren en inhaalrust.

Lees meer

Deeltijdse werknemer

Naast voltijds werk wordt deeltijds werk populairder. Minder werken, betekent immers meer vrije tijd. Maar ook minder loon, minder vakantie en misschien wel minder extralegale voordelen. We zetten de gevolgen op een rijtje.

Lees meer

Contract van bepaalde duur

Een arbeidscontract voor bepaalde duur heeft zijn voor- en nadelen. Het eindigt bijvoorbeeld automatisch na de overeengekomen termijn. Je hoeft het dus niet meer op te zeggen. Maar wil je het vroegtijdig beëindigen, dan moet je wel een vergoeding betalen. Tenzij dat gebeurt tijdens de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Wat moet je weten voor je zo’n tijdelijk contract afsluit?

Lees meer

Contract van onbepaalde duur

Bepaal je de duur van de arbeidsovereenkomst niet expliciet, dan is er automatisch sprake van een contract voor onbepaalde duur. Dat kan door elk van de betrokken partijen op eender welk moment in gemeenschappelijk overleg of eenzijdig beëindigd worden. Op voorwaarde dat een aantal regels wordt nageleefd.

Lees meer

Uitzendarbeid

Interimkrachten bieden een uitstekende oplossing voor wie tijdelijk extra hulp nodig heeft, maar de administratie die daarbij komt kijken ontziet. Er bestaan verschillende vormen van uitzendarbeid, elk met hun specifieke voor- en nadedelen.

Lees meer

Vervangingscontract

Vervangingscontracten zijn een uitstekende manier om werknemers te vervangen die tijdelijk afwezig zijn. Ze bieden de invaller meer zekerheid dan een interimcontract. Ook als werkgever geniet je van voordelen op het vlak van duur en van opzeggingsregels. Maar ook hier geldt de voorwaarde dat aan de juiste vereisten voldaan is. Een overzicht.

Lees meer

Duidelijk omschreven werk

In sommige contracten voor bepaalde duur staat niet de looptijd vermeld, maar wel een omschrijving van het uit te voeren werk. Om werknemers te beschermen tegen eventueel misbruik, gelden voor dit soort overeenkomsten strikte regels en voorwaarden. Wij zetten ze, samen met de voor- en nadelen, op een rijtje.

Lees meer

Jobstudenten

Of je nu op zoek bent naar een paar extra helpende handen om de zomerse drukte op te vangen in de horeca of je tijdelijk bijkomend personeel wil tijdens de vakantie van je vaste werknemers, jobstudenten kunnen een oplossing bieden. Maar wie mag werken als jobstudent en hoeveel moet hij of zij verdienen?

Lees meer

Flexi-jobs

Wie al een hoofdjob heeft, kan sinds december 2015 bijklussen in de horeca via flexi-jobs. Sinds 1 januari 2018 kunnen ook werkgevers uit andere sectoren een beroep doen op het statuut. Ontdek hier alles over de voorwaarden en formaliteiten van flexi-jobs.

Lees meer

Buitenlandse werknemers

Voor sommige knelpuntvacatures is het soms bijzonder moeilijk om de juiste kandidaten te vinden. Om ze toch in te vullen kan je de aanwerving van buitenlands personeel overwegen of de opdrachten uitbesteden aan een buitenlandse onderneming.

Lees meer

IBO

De juiste kandidaat vinden voor een vacature is niet altijd eenvoudig. Omgekeerd is het als sollicitant soms niet gemakkelijk om een job te vinden die bij je kwaliteiten en kwalificaties past. Om dat euvel te verhelpen, riep de overheid de Individuele Beroepsopleiding (IBO) in het leven.

Lees meer

Specifieke arbeidsovereenkomsten

De modaliteiten van de meeste arbeidsovereenkomsten zijn gelijkaardig. Toch zijn er enkele uitzonderingen op de regel. Dit noemen we specifieke arbeidsovereenkomsten. Een overzicht van de speciale werknemersstatuten en de diensten die we in dat kader aanbieden.

Lees meer

Neem je binnenkort een nieuwe werknemer in dienst? Wij helpen je graag bij de opmaak van de arbeidsovereenkomst!

Contacteer ons