My Liantis

Consumptiecheques bestellen PC 313

Wat betekent dit concreet voor jou?

Als werkgever moet je jouw medewerkers een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques. Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst was op 1 december 2021 en die in je onderneming heeft gewerkt tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021.

Het bedrag van de coronapremie zal onder meer afhangen van de omzet en van de bedrijfswinst in 2019 en in 2020. De bedrijfswinst kan je verifiëren aan de hand van je inkomsten (voor aftrek van rente en belastingen of EBIT) onder de code 9901 van je resultatenrekening. De omzet vind je onder de code 70. Je accountant kan je hierin bijstaan.

Daarnaast moet je de syndicale delegatie of, wanneer er geen syndicale delegatie is, jouw medewerkers schriftelijk op de hoogte brengen van de coronapremie.

Deel je klantenadviseur ten laatste op 23 december mee of je de coronapremie al dan niet toekent. Je kan dit meedelen via onderstaand invulformulier.

Deze deadline is belangrijk! Wij zullen de coronapremie enkel berekenen als we van je een antwoord ontvangen. Na die datum kunnen wij niet garanderen dat wij de coronapremie nog op tijd kunnen verwerken. Als de cheques niet tijdig worden toegekend, loop je het risico dat ze als gewoon loon worden beschouwd waarop volledige sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn!

Heb je nog vragen?

Weet dat je voor meer informatie over jouw sector altijd terechtkan op ons online platform My Liantis. Je kan ook altijd contact opnemen met jouw vertrouwde klantenadviseur.

Bestelling consumptiecheques is afgesloten

Het is op dit moment niet meer mogelijk om nog nieuwe consumptiecheques te bestellen.