My Liantis

Waar kan ik een loopbaanattest verkrijgen?

Een loopbaanattest is een overzicht van je loopbaan als zelfstandige. Zo’n attest komt van pas wanneer officiële instanties meer informatie over je loopbaan nodig hebben. Je loopbaanattest kan je bij Liantis verkrijgen.

Wat is een loopbaanattest?

Een loopbaanattest geeft een overzicht van alle periodes waarin je aangesloten was of bent bij je sociaal verzekeringsfonds. Het bevat ook extra informatie zoals welk sociaal statuut je op elk moment had. 

Wanneer heb ik een loopbaanattest nodig?

Een loopbaanattest wordt meestal door een officiële instantie opgevraagd. Denk maar aan de RVA, je ziekenfonds, de gemeente ... 

Hoe kan ik een loopbaanattest bekomen?

Klanten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds kunnen op eender welk moment zelf een loopbaanattest downloaden via My Liantis, het online klantenportaal van onze groep:

  1. Log in op My Liantis
  2. Let erop dat jouw persoonlijke invalshoek links bovenaan geselecteerd is.
  3. Klik op de tegel “Mijn sociaal statuut”
  4. Ga naar “Mijn documenten”
  5. Klik rechtsbovenaan op ‘Loonbaanattest’

Lukken de bovenstaande stappen niet? Dan kan je altijd bij je klantverantwoordelijke terecht voor een loopbaanattest.