My Liantis

Heropstarten als kapper: waarmee moet je rekening houden?

Het is zover: vanaf 26 april 2021 mag je eindelijk je schaar in de coronakapsels van je klanten zetten! Hoewel je waarschijnlijk staat te popelen om je klanten opnieuw te ontvangen, moet je rekening houden met een aantal strenge voorwaarden. En die zorgen ook voor heel wat praktische vragen. De antwoorden op die vragen bundelden we hier.

Vanaf wanneer mag je zaak weer open? 

Vanaf 26 april 2021 mag je weer klanten ontvangen in je kapperszaak.

Welke voorwaarden gelden er voor kapperszaken?

Je mag opnieuw je klanten verwelkomen als je de volgende veiligheidsmaatregelen respecteert:

  • Klanten mogen enkel op afspraak komen en moeten hun contactgegevens achterlaten.
  • Er moet minstens tien minuten tussen elke afspraak zitten zodat je de ruimte telkens kan verluchten en ontsmetten. Klanten moeten buiten hun beurt afwachten.
  • Je mag geen eten of drank aanbieden. Er mogen ook geen tijdschriften of andere lectuur in je zaak liggen.
  • Er moet voldoende ventilatie zijn: bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten.
  • Er mag maar één klant per tien vierkante meter binnen.
  • Medewerkers en klanten moeten een chirurgisch masker dragen in plaats van een stoffen masker.
  • Je mag opnieuw het haar van je klanten bij hen thuis knippen

Mogelijk komen er nog voorwaarden bij, maar we houden je daarover op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Heb ik nog recht op het dubbel crisisoverbruggingsrecht nu mijn zaak op 26 april mag heropenen?

Door de vele veiligheidsmaatregelen kan ik slechts gedeeltelijk heropstarten. Kan ik nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?

Ja. Omdat er maar een klant per tien vierkante meter binnen mag, is het mogelijk dat je niet voldoende plaats hebt om al je medewerkers opnieuw in te schakelen. Voor die medewerkers je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona inroepen. Het is ook mogelijk om alle medewerkers afwisselend volle dagen laten werken en volle dagen op tijdelijke werkloosheid plaatsen.

Mag ik mijn schade inhalen door ook buiten mijn normale openingsuren en op mijn sluitingsdag klanten te ontvangen?

Ja, als zelfstandige kapper mag je ook op je normale sluitingsdag of op zondagen werken, of langere openingsuren voorzien om meer klanten te ontvangen. 

Mag mijn personeel meer uren werken dan voorzien in het uurrooster? 

Je personeel mag tijdelijk meer uren werken zolang dat op weekdagen tussen zes uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds, gebeurt. Wil je deeltijdse werknemers tijdelijk meer uren laten presteren, dan maak je het best een bijlage op om toe te voegen aan het bestaand arbeidscontract. Presteert je medewerker meer dan negen uur per dag en/of 38 uur per week, dan ben je overloon verschuldigd. Vraag raad bij je Liantis klantenadviseur om op een correcte manier gebruik te maken van het overurensysteem.

Mag ik mijn personeel op zondag laten werken?

Er is (voorlopig) geen specifieke uitzondering uitgewerkt voor sectoren die heropstarten. De gewoonlijke regeling geldt dus nog: ligt je kapperszaak in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum, dan mag je je personeel gedurende 39 zondagen per jaar tewerkstellen. Hou er wel rekening mee dat je personeel in dat geval maar vijf dagen per week mag werken.

Kan ik mijn personeel op de wekelijkse rustdag laten werken? 

Ja. Als je het uurrooster tijdelijk wijzigt, kan je personeel ook op de wekelijkse rustdag werken. Hou er wel rekening mee dat het in de sector verplicht is om je personeel 48 uur ononderbroken rust per week toe te kennen. Zodra je je personeel op maandag laat werken, moet je hen dus op een ander moment van de week hun tweedaagse rust gunnen.

Je kan bij het paritair comité wel een uitzondering vragen op het principe van een ononderbroken rustperiode van 48 uur. Maar zelfs als je die 48 uur mag verspreiden over twee niet-opeenvolgende dagen, moet je hen nog steeds 48 uur rust per week garanderen.

Opmerking: door de uitzonderlijke situatie lijkt het Toezicht Sociale Wetten een werkgeversgezind standpunt in te nemen. Het beschouwt de feestdag van zaterdag 1 mei 2021 als een rustdag zodat de 48 uur opeenvolgende rust (zaterdag en zondag) wordt gegarandeerd voor wie aan de slag gaat op maandag 26 april 2021. 

Opgelet: een nieuw uurrooster moet schriftelijk worden overeengekomen of er moet een wettelijke basis zijn om overuren te presteren.

Mag ik mijn personeel ’s nachts laten werken?

Je mag je personeel enkel ’s nachts (= van acht uur ‘s avonds tot zes uur ’s ochtends) laten werken als je een systeem van ploegenarbeid invoert. Neem contact op met je Liantis-klantenadviseur als je daarover meer informatie wenst.

 

Vond je het antwoord op je vraag niet? Neem dan contact op met je vertrouwde klantenadviseur.