My Liantis

Sociaal statuut 07 augustus 2018

Betalingsuitstel ten gevolge van de aanhoudende droogte

De federale regering heeft een betalingsuitstel voorzien van sociale bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de aanhoudende droogte. Het betalingsuitstel wordt voorzien voor zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief primostarters) en meewerkende echtgenoten die actief zijn in de land- en tuinbouwsector en wiens activiteit onder de NACE-BEL code valt die begint met (A) 01 met uitzondering van A (017).

Welke bijdragen komen in aanmerking?

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het derde en het vierde kwartaal van 2018 alsook het eerste van 2019 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Zelfstandigen die een beroep doen op deze maatregel moeten de bijdrage m.b.t.: 

  • het 3e kwartaal 2018 betalen vóór 30/09/2019;
  • het 4e kwartaal 2018 betalen vóór 15/12/2019;
  • het 1ste kwartaal 2019 betalen vóór 31/03/2020.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Aanvraag

Om het betalingsuitstel te kunnen genieten moet de aanvraag ingediend worden vóór 30 september 2018.