My Liantis

Ondernemen 17 augustus 2020

Buitenlandse zorgverlener in België? Zo vraag je een ondernemingsnummer aan

Voor buitenlandse verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners die in België een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen, is het soms moeilijk om na te gaan waar ze een ondernemingsnummer kunnen verkrijgen. We maken daarom een handig overzicht van de mogelijke situaties en halen aan bij wie je, afhankelijk van je situatie, een aanvraag kan doen.

Wat verstaan we onder een buitenlandse onderneming?

We spreken bij een eenmanszaak van een buitenlandse onderneming wanneer het domicilieadres niet in België ligt. Bij een vennootschap wanneer de zetel zich buiten de Belgische grenzen situeert.

Situatie 1: je runt een buitenlandse onderneming met vestiging in België

Je blijft als buitenlandse zorgverlener officieel in het buitenland wonen, maar hebt wel een vestiging in België.

Run je een eenmanszaak, dan wordt jouw onderneming via het ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen.

Run je een vennootschap, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De buitenlandse vennootschap richt een bijkantoor met wettelijke vertegenwoordiger op in België. De griffie zal in dat geval het ondernemingsnummer creëren. Het ondernemingsloket zal de gegevens (zoals vestigingseenheid, activiteiten …) in de KBO vervolledigen.
  • De buitenlandse vennootschap wil enkel de vestigingseenheid registreren in de KBO. In dat geval zal het ondernemingsloket het ondernemingsnummer aanmaken en activeren in de KBO. Dat gebeurt op basis van een kopie uit het handelsregister of de statuten van de vennootschap, op voorwaarde dat die documenten niet ouder zijn dan drie maanden.

Situatie 2: buitenlandse onderneming zonder vestiging in België

Wanneer je als buitenlandse zorgverlener geen vestigingseenheid in België hebt maar toch een ondernemingsnummer wil omdat je in België actief bent, dan ligt het iets anders.

Je moet je in dat geval rechtstreeks tot het RIZIV richten, dat het ondernemingsnummer voor jou zal creëren. De aanvraag gebeurt via een modelformulier dat je kan verkrijgen bij het ondernemingsloket.

Let wel op: vóór je een ondernemingsnummer kan aanvragen, heb je een RIZIV-nummer nodig. Daarvoor moet je een visum aanvragen bij een van de gemeenschappen en je behaalde diploma opsturen. Zodra je het visum hebt, kan je een RIZIV-nummer verkrijgen. Pas wanneer je het RIZIV-nummer hebt, kan je een ondernemingsnummer aanvragen.

Zodra je alle stappen hebt doorlopen, kan je online getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen.

Aandachtspunten

In sommige gevallen ben je als buitenlandse zorgverlener gedeeltelijk onderworpen aan de btw. Bijvoorbeeld wanneer je als arts esthetische ingrepen uitvoert, seminaries geeft … In dat geval moet je je eerst richten tot het Centrum Buitenland (btw). Dat bepaalt of je onderworpen bent aan de Belgische btw of niet. Indien wel, dan creëert het Centrum Buitenland het ondernemingsnummer. Indien niet, dan richt je je tot het RIZIV voor een ondernemingsnummer.

Heb je personeel in dienst dat is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid? Dan richt je je tot de RSZ om een ondernemingsnummer aan te vragen.

Om digitale certificaten te kunnen verstrekken, heb je als zorgverlener een elektronische identiteitskaart of eID nodig. Doorgaans heb je die niet en zal je je eerst moeten registreren bij de gemeente om je verder te kunnen registreren. Lees hier meer daarover.

Voor meer informatie kan je ook steeds bij jouw klantenadviseur terecht.