My Liantis

Pensioen 20 december 2018

Eenheid van loopbaan: het einde is nabij

Ga je na een lange loopbaan met pensioen of werkte je tijdens je zelfstandige activiteit ook als werknemer? Dan zal je pensioen als zelfstandige mogelijk stijgen, op voorwaarde dat je ten vroegste in januari 2019 met pensioen gaat.

Eenheid van loopbaan

De pensioenberekening gebeurt vandaag op basis van maximum 45 loopbaanjaren. Is je loopbaan langer, dan worden de jaren als zelfstandige die het minste pensioen opleveren niet meegeteld bij de berekening van je pensioen. Dit is het zogenaamde principe van ‘eenheid van loopbaan’.

In 2019 verandert dit: door de afschaffing van de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes, zal je bijna altijd een pensioen ontvangen op basis van je volledige loopbaan.

Wat als je na een lange loopbaan tot aan je pensioen effectief blijft werken?

Startte je voor je 20ste verjaardag met werken en bijdragen betalen, dan heb je op je 65ste waarschijnlijk al meer dan 45 jaar gewerkt. Blijf je effectief verderwerken tot aan je 65ste verjaardag, dan zal elk gewerkt jaar meetellen voor je pensioen. Je pensioenbedrag zal dus stijgen.

Wat als je ziek bent aan het einde van je loopbaan?

Geniet je in het 46ste of 47ste kalenderjaar van je loopbaan, of nog later, een ziekte-uitkering, dan heeft de hervorming geen impact op je situatie en verandert er dus niks.

Bevind je je in deze situatie, dan raden we je aan om MyPension.be te raadplegen of pensioenadvies te vragen aan onze experten. Misschien is het in dat geval immers voordeliger om onmiddellijk met pensioen te gaan.

Werkte je ook als werknemer?

Vanaf januari zal een jaar waarin je tegelijk als zelfstandige en als werknemer werkte maar één keer meetellen om te bepalen of je de maximale loopbaan van 45 jaar hebt bereikt. Vroeger telde zo’n jaar soms twee keer mee om het maximum van 45 jaar te bepalen, waardoor je loopbaan sneller volledig was. In die oude regeling moesten er dus sneller jaren buiten beschouwing gelaten worden voor de berekening van je pensioen.

Door de hervorming zal jouw pensioenbedrag dus mogelijk stijgen.

Werkte je niet als werknemer maar wel als ambtenaar, dan zullen de dubbele jaren nog altijd dubbel tellen.

Ontvang je een minimumpensioen?

Het minimumpensioen is een sterke vorm van solidariteit met de laagste pensioenen. Wie 45 jaar werkte, heeft recht op een volledig minimumpensioen én een supplement van 0,7%. Maar er wordt geen extra minimumpensioen toegekend aan wie 46 jaar of langer werkte.

Toch is er goed nieuws: vanaf 1 maart 2019 wordt het supplement voor een volledige loopbaan opgetrokken van 0,7% naar 1,4%.