Facelift voor de markt- en kermishandel in Vlaanderen

Wil je vanaf 1 april 2024 op een Vlaamse markt (of kermis) staan of deur-aan-deurverkoop doen, dan hoef je niet langer een leurkaart (of machtiging kermishandel) voor te leggen. De controle zal voortaan gebeuren aan de hand van de juiste NACE-codes in de KBO. En dat betekent dus meteen ook het einde van de leurkaart en kermiskaart in Vlaanderen.  

2 minuten leestijd 22 februari 2024

Heb je momenteel een leurkaart of kermiskaart?

Dan check je best of er in de KBO ook een NACE-code ‘markt- en straathandel’ (*) staat bij de vestigingseenheid van je onderneming. Check dit hier of in de KBO. 

Heb je die code niet, maar wel een leurkaart die nog geldig is, dan kan je tijdelijk, tussen 1 maart en 31 mei 2024, die code gratis laten toevoegen door Liantis ondernemingsloket.  

Wat met Wallonië en Brussel?

Sta je niet alleen in Vlaanderen op de markt of kermis, maar ook in Wallonië, dan heb je je machtiging nog nodig om in Wallonië aan markt-, straat- of kermishandel te doen. Wie niet alleen in Vlaanderen maar ook in Brussel en/of Wallonië deur-aan-deur-verkoop doet, zal ook hiervoor nog steeds een vergunning ambulante handel ten huize van de consument nodig hebben.  

Vanaf 1 april 2024 heb je ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer een machtiging ambulante handel of kermishandel nodig om op openbare plaatsen aan ambulante handel te doen of de exploitatie van kermisactiviteiten uit te oefenen. De gemeente kan hiervoor ook bijkomende voorwaarden opleggen. 

Let wel: als Brusselse of Waalse ondernemer heb je de juiste NACE-codes nodig om ambulante handel te mogen uitoefenen op de markten in Vlaanderen. Ben je niet zeker? Kom gerust langs bij Liantis ondernemingsloket, we helpen je graag verder. 

(*) Voor producten : 

  • 47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen (Belangrijk hier is dat de verkoop van bereide maaltijden in kramen en stalletjes zoals frieten, hotdogs, ijsje, wafels, enz. niet in deze code geklasseerd worden, maar in de 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening) 

  • 47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 

  • 47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen 

  • 47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel (bijv. deur aan deur verkopen : optie ten huize van de consument staat vermeld op de leurkaart als werkgever) 

Foodtruck, stalletjes hamburgers, hotdogs, wafels enz, ijsventers : 

  • 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening