Geen aansluitingsplicht voor EU-ambtenaren

EU-ambtenaren die een zelfstandige activiteit uitoefenen, zijn niet langer verplicht onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in België of in een andere Europese lidstaat.

1 minuten leestijd 25 april 2024

Ze hoeven zich dus niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de zelfstandige activiteiten die ze uitvoeren, en hoeven ook geen sociale bijdragen te betalen op de inkomsten uit die activiteiten. Dat werd bepaald in enkele arresten van het Europese Hof van Justitie.