My Liantis

Verloning personeel 02 november 2023

Geschenkcheques voor je medewerkers: wat zijn de voorwaarden?

Als werkgever kan je aan je medewerkers jaarlijks een geschenk of geschenkcheque toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas en/of het eindejaar. Dit voordeel wordt onder voorwaarden vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Bovendien kan je ze ook aftrekken als beroepskost.

Maar welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Wij zetten ze op een rijtje.

Voorwaarden RSZ

Geschenkencheques en geschenken in natura worden niet als loon beschouwd als: 

  • je ze geeft voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar; 

  • ze per jaar en per werknemer het totaalbedrag van 40 euro niet overschrijden.  

Dat bedrag wordt vermeerderd met 40 euro per jaar voor elk kind ten laste van je medewerker als die de gehele of gedeeltelijke lasten van het kind draagt.  

Voorbeeld

Een werknemer met twee kinderen ten laste kan voor Sinterklaas een geschenk ter waarde van 50 euro krijgen en voor Kerstmis een geschenkcheque van 70 euro.  

Wanneer je geschenkencheques toekent, zijn er wel enkele bijkomende voorwaarden: 

  • De cheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord sloten met de uitgevers van die cheques; 

  • Ze moeten een beperkte looptijd hebben (bijvoorbeeld: maximaal 1 jaar geldig); 

  • Ze mogen niet in speciën uitbetaald worden. 

Voorwaarden op fiscaal vlak 

Om het bedrag vrij van belastingen toe te kennen, gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven vermeld. Er is wel een bijkomende voorwaarde: alle medewerkers moeten hetzelfde voordeel krijgen. Je kan voltijdse en deeltijdse medewerkers hetzelfde bedrag geven of je mag deeltijdse werknemers een bedrag toekennen dat in verhouding is met een fulltime medewerker. 

Wat als je de voorwaarden niet naleeft? 

Als de bedragen overschreden worden of je leeft de andere voorwaarden niet na, dan wordt de totale waarde van de geschenken(cheques) als loon aanzien. Dit betekent dus dat RSZ-bijdragen en belastingen toegepast worden. 

Geschenkencheques voor andere gelegenheden 

Behalve de attenties voor Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar kan je ook geschenken(cheques) toekennen voor andere gelegenheden. Bijvoorbeeld: voor een eervolle onderscheiding, een huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning en ter ere van een pensioen.   

Ook deze bedragen worden onder voorwaarden niet als loon beschouwd.

 Vragen?  

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.