Nieuw erkend paramedisch beroep: optometrist

De sector van de paramedische oogzorg heeft er sinds kort een nieuw erkend paramedisch beroep bij: naast het al bestaande erkende paramedische beroep van orthoptist, bestaat nu ook dat van optometrist. En dat heeft een aantal belangrijke gevolgen.

3 minuten leestijd Accountancy en boekhouding 14 juni 2023

Nieuwe voorwaarden voor beroepsuitoefening

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 moet je een erkenning (of derogatie = attest van verworven rechten) en een visum hebben om het beroep van orthoptist en/of optometrist te mogen uitoefenen.

Om die erkenning of derogatie te krijgen, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. Van zodra je die erkenning of derogatie op zak hebt, zal de FOD Volksgezondheid je automatisch je visum bezorgen en kan je aan de slag.

Vanaf wanneer kan je een erkenning of derogatie aanvragen?

Sinds 1 mei 2023 kan je de aanvraag voor een erkenning of derogatie indienen bij de bevoegde Gemeenschap:

Gevolgen voor je btw-statuut

Een erkenning of derogatie als optometrist heeft ook belangrijke gevolgen voor je btw-statuut.

Heb je een erkenning of derogatie op zak, dan vallen al je therapeutische handelingen immers onder het toepassingsgebied van de (para)medische vrijstelling uit art. 44 §1, eerste lid, 1° van het btw-wetboek, net zoals dat voor erkende orthoptisten al langer het geval was.

Concreet betekent dat het volgende:

  • Startende optometristen zijn – van zodra ze een erkenning of derogatie ontvangen - voor hun therapeutische handelingen vrijgesteld van btw. Niet-therapeutische handelingen blijven onderworpen aan de btw, tenzij een andere vrijstelling uit art. 44 WBTW van toepassing zou zijn. Naargelang het geval zullen zij dus gemengde of vrijgestelde btw-plichtigen zijn.
  • Optometristen die tot nog toe gewone btw-plichtigen waren, hebben vanaf de start van hun erkenning of derogatie, één maand de tijd om een e604B-formulier in te dienen om over te schakelen van gewone btw-plichtige naar gemengde of volledig vrijgestelde btw-plichtige. Denk er wel aan dat dit kan leiden tot een eventuele herziening van de btw-aftrek.

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

De erkenning zorgt er ook voor dat je als optometrist voortaan makkelijker kan opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, waardoor je je btw-formaliteiten tot een minimum kan herleiden. Door de nieuwe regels telt de omzet die je met je therapeutische handelingen genereert immers niet meer mee om na te gaan of het drempelbedrag van 25.000 euro al dan niet wordt overschreden.

Opgelet: dien je periodieke aangiften in en wens je naar de vrijstellingsregeling over te schakelen, dan kan die ten vroegste ingaan op 1 januari, op voorwaarde dat je de aanvraag daarvoor tijdig, nl. vóór 15 december, d.m.v. een formulier e604B indient, en dat de btw-administratie ze daarna goedkeurt.

Liantis helpt je graag verder

Moet je een formulier e604A of e604B indienen? Liantis helpt je graag verder. Neem contact op via wijzigingenKBO@liantis.be en we doen meteen het nodige.