My Liantis

Verloning personeel 27 februari 2023

Nieuw loonplafond Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof

Werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen, hebben recht op verlof met behoud van het loon. Als werkgever krijg je hiervoor een forfaitaire compensatie. In Vlaanderen kreeg het systeem de naam Vlaams opleidingsverlof, terwijl er in Brussel en Wallonië sprake is van betaald educatief verlof. In beide gevallen is het loonplafond sinds 1 januari 2023 verhoogd.

Wat verandert er concreet?

Wie als werknemer educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt, heeft voor die uren recht op zijn of haar normale loon. Maar de werkgever mag dit normale loon wel beperken tot een maximumbedrag. Dat is een loonplafond

Oorspronkelijk was dit loonplafond voor het volledige schooljaar 2022-2023 vastgelegd op 3.170 euro bruto per maand, maar hier treedt een wijziging op. 

  • Van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022: het bedrag van het loonplafond blijft hier 3.170 euro bruto per maand

  • Sinds 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023: het bedrag van het loonplafond wordt verhoogd en bedraagt voor deze periode 3.364 euro bruto per maand

Vragen over educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof? Aarzel niet om ons te contacteren