Nieuw sectoraal akkoord voor de bedienden uit de internationale handel, PC 226

Paritair comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en aanverwante bedrijfstakken, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

3 minuten leestijd Verloning personeel 16 oktober 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

 • Premie van 600 of 750 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw bedienden volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 600 of 750 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9905 van de jaarrekening) in 2022 met meer dan 150% steeg ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021. In dat geval moet je een premie van 600 euro uitbetalen.

Is de bedrijfswinst in 2022 met meer dan 200% gestegen ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, dan betaal je een premie van 750 euro.

 • Premie van 50, 150, 300 of 450 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw voltijdse medewerkers een koopkrachtpremie van 50, 150, 300 of 450 euro toe.

Je hebt hoge winst gemaakt als je bedrijfswinst (= code 9905 van de jaarrekening) in 2022 steeg ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst in de periode van de jaren 2019, 2020 en 2021. In dat geval moet je een premie van 50 euro uitbetalen.

Is de bedrijfswinst in 2022 met meer dan 10% gestegen ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, dan betaal je een premie van 150 euro.

Steeg de bedrijfswinst in 2022 met meer dan 50% ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, dan moet je een premie van 300 euro aan je medewerkers uitbetalen.

Is de bedrijfswinst in 2022 met meer dan 100%, maar minder dan 150% gestegen ten opzichte van de gemiddelde jaarwinst van de jaren 2019, 2020 en 2021, dan geldt een premie van 450 euro.

Let op: is de beschikbare winst niet voldoende om deze premies toe te kennen, dan worden de bedragen toegekend in verhouding tot de beschikbare winst.

Als de beschikbare winst in ondernemingen met een procentuele groei van maximaal 10% onvoldoende is om het bedrag van 50 euro per bediende toe te kennen, dan wordt de koopkrachtpremie niet toegekend.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

 • Individuele toekenningsmodaliteiten

De koopkrachtpremie ken je toe aan bedienden die op 31 oktober 2023 met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn en in 2022 in de vijfdagenweek 200 dagen effectief tewerkgesteld waren. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers en de werknemers die niet het volledige refertejaar gewerkt hebben.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • Recht op vorming;
 • Verhoging aanvullende premies voor jeugdvakantie en seniorvakantie ten laste van het Sociaal Fonds;
 • Verhoging bijzondere toeslag voor waterklerken voor prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen;
 • Verhoging fietsvergoeding tot 0,27 euro per kilometer;
 • Verhoging werkgeverstussenkomst in het gemeenschappelijk openbaar vervoer tot 100%;
 • Verhoging werkgeverstussenkomst in het privé vervoer;
 • Omzetting helft van eindejaarspremie mogelijk in vakantie en/of mobiliteit;
 • Verhoging aanwervingspremies ten laste van het Sociaal Fonds
 • Recht op deconnectie;
 • Verlenging recht op tijdskrediet met motief;
 • Verlenging landingsbanen;
 • Verlenging SWT.

 

Meer informatie?

Als klant kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector, altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘226000’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.