Gelijkstelling met bijberoep voortaan ook mogelijk voor personen met een handicap

Zelfstandigen in hoofdberoep die beperkte beroepsinkomsten hebben, kunnen artikel 37 inroepen en gebruik maken van de regeling ‘gelijkstelling met bijberoep’ waardoor ze verminderde sociale bijdragen moeten betalen. Enkel zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor deze regeling, en daar horen voortaan ook zelfstandigen met een erkende handicap bij.

2 minuten leestijd Sociaal statuut 01 augustus 2023

Uitbreiding artikel 37

Sinds 1 juli 2023 kan je ook als zelfstandige met een handicap bij het sociaal verzekeringsfonds de toepassing vragen van de gelijkstelling met een bijberoep. Om in aanmerking te komen, moet je wel over een erkenning beschikken van de Directie-Generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Die erkenning bevestigt dat je verdienvermogen met minstens 66% verminderd is als gevolg van je handicap.

Belangrijke gevolgen

Zelfstandigen die als gevolg van de toepassing van de gelijkstelling met een bijberoep geen of verminderde sociale bijdragen verschuldigd zijn, bouwen geen sociale rechten op als zelfstandige. Je bouwt in dat geval dus geen pensioenrechten op en komt ook niet in aanmerking voor andere uitkeringen (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, als mantelzorger, overbruggingsrecht, enz.). Overweeg je om gebruik te maken van de gelijkstelling met een bijberoep om op die manier minder hoge sociale bijdragen te moeten betalen, sta dan zeker stil bij de gevolgen van deze keuze op je sociale bescherming.

Meer weten over de gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)? Op deze pagina vind je alle voorwaarden.