My Liantis

Verloning personeel 15 februari 2021

Vakbondsacties op 8 maart 2021

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die dag worden er acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen. 
 

Mogen je medewerkers afwezig blijven op een actiedag?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht.  In principe kan je je daar als werkgever dan ook niet tegen verzetten.  Je kan evenmin eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging of andere actie.

Enkel in bepaalde sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die het werk onderbreken, werken die dag niet en hebben daardoor geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan krijgt hij of zij van hen een stakingsvergoeding.  Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt, bijvoorbeeld door een onvoorziene versperring van de openbare weg, heeft recht op een gewaarborgd dagloon.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als slechts enkele van je medewerkers het werk onderbreken– en dat dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je onderneming – kan je een beroep doen op uitzendkrachten. Als veel van je medewerkers ervoor kiezen om het werk te onderbreken– en dat dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf - kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.