My Liantis

Pensioen 09 juli 2018

Veranderingen aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers

Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er vanaf 1 januari 2019 veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.

Waarover gaat het?

Tot voor kort kon u als werkgever deze bepalingen voorzien in de groepsverzekering die u afsloot voor alle werknemers, of voor een categorie van medewerkers:

  • Werknemers verwerven pas het recht op aansluiting in de groepsverzekering vanaf de leeftijd van 25 jaar.
  • De werknemers verwerven pas pensioenrechten nadat ze één jaar aangesloten in de groepsverzekering.
  • Een combinatie van de twee bovenstaande bepalingen.

Als beide bepalingen niet opgenomen zijn in de groepsverzekering, dan is het nieuwe wetsontwerp niet van belang.

Wat verandert er?

Recent kwam er, in uitvoering van een Europese richtlijn, een nationaal wetsontwerp die de bovenstaande bepalingen teniet doet.

De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer keurde het wetsontwerp ondertussen goed. We vatten het voor u samen in 4 punten:

  1. De wet treedt in voege op 1 januari 2019.
  2. De werknemers die tot een categorie behoren voor wie een pensioentoezegging is gedaan, moeten onmiddellijk aansluiten bij indiensttreding.
  3. De werknemers die aangesloten zijn in een pensioentoezegging verwerven onmiddellijk aanvullende pensioenrechten. Dit ongeacht de periode van aansluiting.
  4. Als bij uittreding de reserves € 150 of minder bedragen, dan blijven deze reserves verder in de pensioentoezegging beheerd. De uitgetreden werknemer wordt vanaf dan een passief aangeslotene, ook wel ‘slaper’ genoemd. Hij zal geen jaarlijkse pensioenfiches ontvangen maar hij zal toch de verdere evolutie van zijn pensioenreserves kunnen volgen in de rubriek ‘Aanvullend Pensioen’ van MyPension.be.

Wat is de impact voor u als werkgever?

  • Vanaf 1 januari 2019 zullen al uw werknemers aan wie een pensioentoezegging gebeurde, onmiddellijk aansluiten en onmiddellijk pensioenreserves verwerven.
  • Bestaande bepalingen in de pensioentoezeggingen (aansluiting vanaf de leeftijd van 25 jaar en/of geen verwerving van reserves in het eerste aansluitingsjaar) zijn vanaf 1 januari 2019 nietig.
  • Indien u bepaald had dat uw werknemers minstens 1 jaar aangesloten moesten zijn vooraleer ze pensioenreserves verwerven, dan kwamen deze reserves in het geval van uittreding tijdens het eerste aansluitingsjaar terecht in het financieringsfonds van de pensioentoezegging. Met deze reserves kan u toekomstige premies betalen of eventuele onderfinancieringen afbetalen. De voeding van het financieringsfonds komt door deze wet onder druk te staan.