My Liantis

Sociaal statuut 07 december 2018

Verminderde voorlopige bijdragen? Wees waakzaam en betaal tijdig bij!

Sinds 2015 worden je sociale bijdragen als zelfstandige berekend op basis van je netto belastbaar inkomen van het bijdragejaar. De bijdragen van 2018 worden dus berekend op je inkomen van 2018.

Voorgestelde voorlopige bijdrage

Als zelfstandige betaal je in eerste instantie voorlopige bijdragen die later herzien worden zodra de fiscus je inkomen officieel heeft vastgesteld. Deze voorlopige bijdragen worden berekend op je inkomen van 3 jaar geleden. Voor starters die 3 jaar geleden nog geen zelfstandige waren, wordt een forfaitaire bijdrage voorgesteld.

Het is dus mogelijk dat je bij de latere herziening een supplement aan bijdragen zal moeten betalen, of dat je teveel betaalde bijdragen terugbetaald krijgt. Als je de voorgestelde voorlopige bijdragen tijdig betaalde, loop je geen risico op bijkomende verhogingen.

Vermindering voorlopige bijdrage

Heb je een vermindering van je voorlopige bijdragen verkregen, dan is er wel een risico op bijkomende verhogingen. Als bij de herziening blijkt dat je definitieve bijdragen hoger zijn dan de verminderde voorlopige bijdragen die je betaalde, dan worden er ‘verhogingen wegens onterechte vermindering’ aangerekend.

Vermijd verhogingen

Indien je in 2018 verminderde voorlopige bijdragen betaalt, is het dus belangrijk om de evolutie van je inkomen in de gaten houden. Je boekhouder kan je hier bij helpen. Als je merkt dat je netto belastbaar beroepsinkomen van 2018 hoger zal liggen dan het inkomen dat overeenstemt met de verminderde bijdragen, dan is het aangewezen om het verschil bij te betalen vóór 31 december 2018. Zo vermijd je verhogingen wegens onterechte vermindering.