Verplichting aanstelling vertrouwenspersoon vanaf 50 werknemers

Vanaf 1 december 2023 is er een verplichting voor alle werkgevers die 50 of meer medewerkers tewerkstellen om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen.  

3 minuten leestijd Welzijn op het werk 14 september 2023
vertrouwenspersoon

Wat betekent deze verandering in de wetgeving? 

Organisaties vanaf 50 werknemers hebben niet langer de keuze, maar wel de verplichting om één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. De modaliteiten in de wetgeving in verband met de rol, de wijze van aanstelling, de rechten en plichten… blijven hetzelfde als voordien. Het gaat hierbij over 50 effectieve werknemers en niet FTE’s.   

Organisaties met minder dan 50 werknemers zijn enkel verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen indien alle leden van de vakbondsafvaardiging (of - indien er geen vakbondsafvaardiging is – alle werknemers) hierom verzoeken.  

Bij organisatie die tussen de 20 en 50 werknemers tewerkstellen, waarbij de keuze wordt gemaakt geen vertrouwenspersoon aan te stellen, neemt de interne preventieadviseur de informatieopdracht over de interne procedures op zich.  

Wanneer en hoe een vertrouwenspersoon aanstellen?

De wetgeving gaat in voege vanaf 1 december. Vanaf dat moment dient de werkgever te starten met de aanstellingsprocedure.  

 • In het geval dat er een Comité is dan moet er vanuit het geheel van werknemersvertegenwoordigers op het comité een voorafgaand akkoord zijn voor de aanstelling van een bepaald persoon.  
  • Indien er geen akkoord wordt bereikt, verstrekt de inspectie advies aan de werkgever.  
 • Wanneer er in de onderneming geen Comité is, voeren de vakbondsafgevaardigden deze opdracht uit. 
 • Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging nemen de werknemers zelf rechtstreeks deel aan de behandeling van dit vraagstuk. 

In het geval dat de klant in deze fase nood heeft aan ondersteuning kunnen wij hen hierin begeleiden met betrekking tot de communicatie naar en selectie van kandidaat – vertrouwenspersonen. 

Wie kan je als vertrouwenspersoon aanstellen? 

Om de neutraliteit van de vertrouwenspersoon te vrijwaren mogen de volgende personen geen vertrouwenspersoon zijn: 

 • De werkgever 
 • Het leidinggevend personeel (enkel de twee hoogste rangen zijn uitgesloten) 
 • De preventieadviseur - arbeidsarts 
 • De werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of het Comité (of mensen die zich hiervoor verkiesbaar stellen) 
 • De leden van de vakbondsafvaardiging 

Volgende personen kunnen wél als vertrouwenspersoon aangesteld worden: 

 • Een personeelslid van de werkgever 
 • Een extern persoon die geen personeelslid is van de werkgever 
  • Opgelet: wanneer de werkgever meer dan 20 werknemers tewerkstelt, moet er minstens één vertrouwenspersoon intern worden aangesteld. 
 • De preventieadviseur psychosociale aspecten 
 • De interne preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Wat na de aanstelling? 

Elke vertrouwenspersoon is verplicht om zo snel mogelijk na de aanstelling, de 5-daagse opleiding te volgen.  

Nadien is de vertrouwenspersoon ook verplicht om minstens één keer per jaar deel te nemen aan de bijscholing of intervisie.  

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de gegevens van de vertrouwenspersoon ook worden toegevoegd aan het arbeidsreglement en duidelijk kenbaar gemaakt worden naar alle werknemers. 

Je vindt alle info hierover terug op onze website

Ga naar de opleiding

We ondersteunen je graag! 

Heb je hierover nog vragen of wil je graag meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je vertrouwde klantenadviseur.