My Liantis

Accountancy en boekhouding 25 maart 2021

Vrijstelling voor toekomstige beroepsverliezen: geen impact op berekeningsbasis sociale bijdragen

Zelfstandigen die winsten / baten aangaven voor inkomensjaar 2019, hadden eenmalig de mogelijkheid om fiscaal te anticiperen op verliezen in inkomensjaar 2020. Meer bepaald kon je beroepsverliezen van inkomensjaar 2020 al in rekening brengen voor de personenbelasting van inkomensjaar 2019.

Deze eenmalige maatregel is een louter fiscale vrijstelling, die geen invloed heeft op de berekeningsbasis van de sociale bijdragen van 2019. Het bedrag van het fiscaal vrijgestelde toekomstige beroepsverlies maakt dus gewoon deel uit van de bijdragegrondslag.

Voorbeeld Een zelfstandige realiseerde voor inkomensjaar 2019 een nettowinst van 30.000 euro. In 2020 noteerde hij, als gevolg van de coronacrisis, een verlies dat hij op 5.000 euro raamt. De zelfstandige maakt gebruik van de fiscale vrijstelling voor het toekomstige verlies van 5.000 euro. Hij kan dus deze 5.000 euro al in rekening brengen voor zijn personenbelasting van 2019. Deze vrijstelling heeft geen impact op de berekeningsgrondslag van de sociale bijdragen: de sociale bijdragen van 2019 worden nog steeds berekend op 30.000 euro.