My Liantis

Opleiding Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) is de verzamelnaam voor geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk en is één van de mogelijke psychosociale risico’s op de werkvloer. Als werkgever moet je hier oog voor hebben en mag je grensoverschrijdend gedrag niet tolereren. In deze opleiding van Liantis leren je medewerkers GOG herkennen, ermee omgaan en passend reageren. 

Opleiding Grensoverschrijdend gedrag

Waarom deze opleiding?

Grensoverschrijdend gedrag kan het welbevinden van je medewerkers sterk aantasten. Schade beperkt zich niet alleen tot het individu maar kan ook een team en/of een hele organisatie besmetten.  

Als werkgever moet je er alles aan doen om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te voorkomen. Dit doe je door een beleid uit te stippelen met zowel passende preventiemaatregelen als maatregelen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken als het zich toch voordoet.  

Deze opleiding geeft je de inzichten en handvatten die nodig zijn om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, er passend op te reageren en ook de juiste houding aan te nemen om het zoveel mogelijk te voorkomen.  

Voor wie is opleiding grensoverschrijdend gedrag geschikt?

Deze opleiding is voor werkgevers, leidinggevenden, preventieadviseurs, HR-managers en medewerkers die grensoverschrijdend gedrag willen leren herkennen en er passend op willen leren reageren. 

Wat mag je verwachten van de opleiding grensoverschrijdend gedrag?

Liantis kan een sensibiliseringssessie organiseren voor alle medewerkers binnen een bepaalde afdeling of binnen je organisatie als geheel. 

Daarnaast bieden we een uitgebreider opleidingspakket rond grensoverschrijdend gedrag waarin concrete tips & tricks aan bod komen of intervisie mogelijk is. Deze opleiding kunnen we modulair opbouwen, elke module duurt halve dag.  

We organiseren de opleiding ter plaatse of op een kantoor van Liantis. Onze expert psychosociaal welzijn is de lesgever en kan de opleiding op maat uitwerken. 

Programma

Module sensibilisering grensoverschrijdend gedrag  

Tijdens deze sensibiliseringssessie tonen we hoe verstrekkend de gevolgen van interpersoonlijke conflicten op de werkvloer kunnen zijn. Liantis maakt de deelnemers bewust dat het belangrijk is om dergelijke problemen in een zo vroeg mogelijke fase te detecteren en aan te pakken. 

Module opleiding grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering 

Deelmodule grensoverschrijdend gedrag 

Doel: uitgebreider ingaan op de diverse aspecten van grensoverschrijdend gedrag en zijn verschijningsvormen op de werkvloer. 

Deelmodule conflicthantering 

Doel: inzicht bieden in de kernaspecten van conflicthantering en het aanreiken van praktische tips en handvatten. Deze inzichten leiden tot een specifieke aanpak van probleemsituaties binnen de organisatie. 

Deelmodule intervisie en advisering 

Doel: bespreken van concrete casussen en overleg met de betrokken deelnemers omtrent aspecten specifiek voor jouw organisatie. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres