My Liantis

Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

Een preventieadviseur waakt over mogelijk risicovolle situaties en adviseert over preventiebeleid. Daarbij horen naast veiligheid ook gezondheid en welzijn op de werkvloer. Preventieadviseurs niveau 3 kunnen een basisopleiding volgen, maar welke kennis en vaardigheden levert hen dat op? Lees hier meer over de opleiding preventieadviseur niveau 3.

Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

Wat is de opleiding preventieadviseur niveau 3?

Als werkgever moet je - afhankelijk van hoeveel mensen je in dienst hebt - een intern preventieadviseur aanstellen. Bij minder dan twintig werknemers mag je zelf de taken van preventieadviseur op je nemen.  

De interne preventieadviseur adviseert over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Afhankelijk van hoe groot je bedrijf is en met welke risico’s je te maken hebt, moet je preventieadviseur een bepaalde opleiding gevolgd hebben.  

De basisopleiding preventieadviseur niveau 3 biedt alle benodigde kennis en vaardigheden. Bovendien erkent de overheid Liantis als instelling die gecertificeerde opleidingen mag verzorgen.  

Waarom is de opleiding preventieadviseur belangrijk? 

De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je werknemers zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een productieve werkomgeving. De preventieadviseur speelt hierin een sleutelrol en adviseert over een daadkrachtig preventiebeleid. Hij kent alle wettelijke verplichtingen en integreert deze in het preventieplan van je onderneming. 

De opleiding preventieadviseur niveau 3 is niet wettelijk verplicht, maar biedt wel de garantie dat je preventieadviseur alle basiskennis beheerst die nodig is om te komen tot een goed preventiebeleid. 

Een goed opgeleide interne preventieadviseur geeft jou als werkgever beter advies over mogelijke risico’s en preventieve maatregelen. Per slot van rekening plukken jij en je medewerkers elke dag de vruchten van een veilige en gezonde werkplek waar het prettig werken is.  

Voor wie is deze opleiding geschikt?

De opleiding Preventieadviseur niveau 3 is voor preventieadviseurs die geen verplichte aanvullende opleiding niveau 1 of 2 hoeven te volgen. Dit zijn preventieadviseurs in bedrijven die behoren tot groep C of D. 

Programma

De opleiding Preventieadviseur niveau 3 bestaat uit veertien modules: 

 1. Welzijnsbeleid en het dynamisch risicobeheersingssysteem 

 2. Wie is wie:  

  1. de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)  

  2. de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)   

  3. het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de verschillende overlegcomités  

  4. de externe dienst voor technische controles (EDTC)  

 3. Risicoanalyses: methodologie, uitleg van verschillende methodes en oefeningen 

 4. Risicofactoren deel 1: arbeidsmiddelen  

  1. mechanische en elektrische risico's  

  2. veiligheidsinstructiekaarten (VIK)  

  3. indienststelling  

  4. risicoanalyse 

 5. Risicofactoren deel 2:  

  1. gevaarlijke stoffen 

  2. asbest  

  3. internationaal vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) 

  4. persoonlijke beschermingsmiddelen  

 6. Risicofactoren deel 3:   

  1. werken op hoogte  

  2. werken in besloten ruimte  

  3. intern transport 

  4. collectieve beschermingsmiddelen  

 7. Risicofactoren deel 4:  

  1. werken met derden 

  2. vuurvergunning en werkvergunning 

  3. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

  4. ontploffingsgevaar 

 8. Brandpreventie en -bestrijding, signalisatie, noodplanning en het evacuatieplan . 

 9. Arbeidsongevallen en veiligheidsparameters  

  1. onderzoek 

  2. aangifte  

  3. maatregelen  

  4. statistieken 

 10. Ergonomie:  

  1. beeldschermwerk 

  2. zithouding 

  3. heffen en tillen 

  4. musculoskeletale aandoeningen  

 11. Arbeidsomgeving, arbeidsplaatsen en omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie, trillingen …) 

 12. Psychosociale risico's deel 1:  

  1. risicoanalyse psychosociale belasting 

  2. stress 

  3. pesten  

  4. seksueel en ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk  

 13. Psychosociale risico’s deel 2:  

  1. cao 100 

  2. cao 104 

  3. burn-out  

  4. beheer van conflicten 

  5. communicatie 

 14. Gezondheidstoezicht, beroepsziekten, moederschapsbescherming, organisatie eerste hulp, werken met jongeren en uitzendkrachten. 

De opleiding wordt afgesloten met een examen. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres