IBO contract: de individuele beroepsopleiding

IBO werd in het leven geroepen om extra kansen te geven aan werkzoekenden met (te) weinig ervaring of de juiste competenties. Het biedt werkgevers wat financiële ruimte om nieuwe medewerkers op te leiden
jonge vrouw met IBO contract

Wat is een IBO contract?

Het IBO-contract is per definitie tijdelijk en wordt betaald en opgevolgd door de VDAB. De duur van de opleiding bedraagt één tot zes maanden en is afhankelijk van de behoeften.

De werkgever stelt een opleidingsplan op en leert de kandidaat de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen. Tijdens de hele periode van de IBO betaalt hij/zij geen loon of RSZ, maar enkel een vast maandelijks bedrag dat alle kosten dekt, zoals dossierkosten en verplaatsingskosten. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het loon dat de kandidaat krijgt na aanwerving. Na afloop van de opleidingsperiode werft de werkgever de kandidaat aan met een contract van bepaalde of onbepaalde duur.

Voordelen IBO-contract

Het is een deal waar iedereen beter van wordt. De werkgever, omdat hij/zij gemotiveerde sollicitanten de kans geeft om extra kennis te verwerven, zonder dat het te veel geld kost. Zo slaagt hij/zij erin moeilijke vacatures makkelijker in te vullen. Werkzoekenden kunnen dan weer de nodige ervaring opdoen of zich omscholen tot een nieuw beroep.

Voor de werkgever

 • Begeleiding en ondersteuning door de VDAB.
 • Beperkte administratie.
 • Besparing op loonkost tijdens de opleiding.
 • Geen loon en RSZ, enkel een vast bedrag.
 • Een gemotiveerde medewerker opgeleid op maat van jouw bedrijf.
 • Unieke formule voor een praktische opleiding op de werkplek.

Goed om te weten: spreekt je medewerker niet goed Nederlands? Dan kan je ook rekenen op gratis taalcoaching.

Verder sluit je als werkgever ook een verzekering gemeen recht af voor de kandidaat, zodat hij/zij gedekt is tegen arbeidsongevallen.

Voor de kandidaat

 • Hij/zij kan aan de slag in een bedrijf, ook zonder ervaring.
 • Hij/zij krijgt tijdens de IBO uitkering én een IBO-premie. Bovendien komt hij/zij in aanmerking voor een verplaatsingsvergoeding en kinderopvangvergoeding.
 • Hij/zij leert de kneepjes van het vak en doet de nodige ervaring op.
 • Hij/zij krijgt een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf als de IBO succesvol afloopt.

Voorwaarden voor een IBO: wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een IBO, moet een kandidaat beantwoorden aan drie voorwaarden:

 • Hij/zij is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
 • Hij/zij heeft zijn/haar vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • Hij/zij heeft nog niet eerder in het bedrijf van de werkgever gewerkt (met uitzondering van een korte periode als uitzendkracht of als jobstudent).

Verplichtingen na de IBO-overeenkomst

De werkgever verbindt zich vanaf het begin van de IBO-overeenkomst ertoe om de kandidaat na een geslaagde inwerkperiode een contract van bepaalde of onbepaalde duur te geven. De voorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.

De werkgever moet de voormalige IBO'er minstens gedurende eenzelfde duur als de IBO zelf in dienst houden (beschermingsperiode tegen ontslag). Bij problemen tijdens de IBO-periode is het belangrijk om de IBO-consulent van de VDAB te contacteren, die dan zal bemiddelen.

Laat je zaak voorzichtig en gecontroleerd groeien met IBO-contracten

Groei verstandig